х Ховд аймгийн төсөв

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын мэдээллийн загвар сайт

Жаргалант сум өглөг, авлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Posted by khovdmn on 2013/06/12

jargalant sum

Posted in Жаргалант сум | Leave a Comment »

Музей төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

muzei 5 sar muzei 5 sar 2

Posted in Музей | 1 Comment »

Засаг Даргын Тамгын Газрын төсвийг гүйцэтгэлийн зарлагын тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

ZDTG 5sar medeeZDTG 5 sar medee 2

Posted in - Засаг даргын тамгын газар | 1 Comment »

Хотын захирагчийн албаны тавдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

zaa5

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | 1 Comment »

Хотын захирагчийн албаны дөрөвдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

zaa4

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | 1 Comment »

Хотын захирагчийн албаны гуравдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

zaa3

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | 1 Comment »

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны хоёрдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

zaa2

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | 1 Comment »

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны нэгдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

zahiragchiin ajliin alba1

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | 1 Comment »

Боловсролын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

bsg 5 sar medee

Posted in - Боловсрол, соёлын газар | 1 Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Ховд аймгийн Жаргалант сумын шинэ суурьшлийн бүсэд жишиг хашаа барих ажил

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Ховд аймгийн Жаргалант сумын шинэ суурьшлийн бүсэд жишиг хашаа барих ажил
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Харьцуулалтын арга
3 Төсөвт өртөг 1 дүгээр багц: 30 000 000

2 дугаар багц: 35 000 000

3 дугаар багц: 35 000 000

4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • Олон нийтийн Ховд телевиз
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

 • Дарга З.Эрхбаяр – ХБХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • НБ-ийн дарга Г.Нэмэхбаяр – ХААХ-ийн мэргэжилтэн
 • Гишүүн Б.Батсүх – Жаргалант сумын засаг даргын орлогч
 • Б.Гандулам – Тогтвортой амьжиргаа – II төслийн зохицуулагч
 • П.Тогтуунбаяр – Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны Ховд дахь салбарын тэргүүлэгч
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

 • Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 02 тоот хурлын тэмдэглэлээр.
 • Тендерийн үнэлгээг 2013 оны 05 сарын 07-ны өдрийн 03 тоот хурлын тэмдэглэлээр
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны зөвлөмжөөр
 • Дүгнэлтийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тус гаргасан байна.
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 01-ны 11 цаг 00 минутад ЗДТГ-ын 1 давхар Иргэний танхимд Үнэлгээний хорооны гишүүд, оролцогчдыг төлөөллийг оролцуулан сонирхсон этгээдийг оролцох боломжоор хангаж нээлттэй зохион байгуулав.
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 • “Алтайн газрын хүч” ХХК
 • “Ховд дэлгэрэх мөрөн” ХХК,
 • “Ховд марцад” ХХК,
 • “Цогт барс” ХХК,
 • “Ногоон Алтай” ХХК
 • “ЦЭЭО” ХХК
 • “Алтан агь энх” ХХК
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Тендерийн 1 дүгээр багцад “Ногоон алтай” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 9-р баг Рашаант 1/36, 4 тоот. Аялалын операторын үйл ажиллагаа, барилгын блок, шал, бетон үйлдвэрлэл, барилгын засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал Т.Мягмардорж Утас: 99993453

Тендерийн 2 дугаар багцад “Цогт барс” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 4-р баг Бугатын 25-14 тоот. Хуурай замын ачаа тээвэр, барилгын материалын худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
Захирал Б.Жавзандамба Утас: 88060144, 8914699

 

Тендерийн 3 дугаар багцад “ЦЭЭО” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Цамбагарав баг 3-18 тоот. Хуурай замын ачаа тээвэр, барилгын материалын худалдаа, түлшний зах, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
Захирал А.Батцогт Утас: 95637944

12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Үгүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт

 

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Мөнххайрхан сумын эмнэлэгийн барилгын их засвар

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Мөнххайрхан сумын эмнэлэгийн барилгын их засвар
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Нээлттэй тендер шалгаруулалт
3 Төсөвт өртөг 100 000 000 /нэг зуун сая/ төгрөг
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас
 • www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

 • Дарга Т.Баяртогтох – ЭМГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • НБ-ийн дарга Г.Нэмэхбаяр – ХААХ-ийн мэргэжилтэн
 • Гишүүн Ц.Пүрэвсүрэн – ХБХ-ийн хөдөө, аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн
 • Г.Эрдэнэхишиг – “Сурах чадварын бэхжүүлэх төв” ТББ-ын төлөөлөгч
 • Б.Амартүвшин – “Бат-Итгэл” ТББ-ын төлөөлөгч
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

 • Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 02 тоот хурлын тэмдэглэлээр.
 • Тендерийн үнэлгээг 2013 оны 05 сарын 07-ны өдрийн 03 тоот хурлын тэмдэглэлээр
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны зөвлөмжөөр
 • Дүгнэлтийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тус гаргасан байна.
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 06-ны 13 цаг 00 минутад ЗДТГ-ын 1 давхар Иргэний танхимд Үнэлгээний хорооны гишүүд, оролцогчдыг төлөөллийг оролцуулан сонирхсон этгээдийг оролцох боломжоор хангаж нээлттэй зохион байгуулав.
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 • “Эвлэл” ХК
 • “Алтайн хар сувд” ХХК, “Топ дрийлинг” ХХК-ны түншлэл
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Тендерийн 1 дүгээр багцад “Эвлэл” ХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Магсаржавын гудамж 72 айлын орон сууц 6 тоот. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ гадна салбар шугам сүлжээний угсралт, цахилгаан хангамжийн угсралт, уст цэг, худаг барих ажлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал У.Пүрэвдорж Утас: 70433828, 70432558

Тендерийн 2 дугаар багцад “Алтайн хар сувд” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 5-р баг Буянтын 4 тоот. Усны эрэл хайгуулын судалгааны ажил явуулах, цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах, шинэчлэх, усны барилга байгууламж барих тоноглох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал С.Баньдхүү Утас: 99056492

12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Үгүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах ажил

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Сумдад инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах ажил
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Нээлттэй тендер шалгаруулалт
3 Төсөвт өртөг 320 000 000 /гурван зуун хорин сая/ төгрөг
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас
 • www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

 • Дарга З.Эрхбаяр – ХБХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • НБ-ийн дарга Г.Нэмэхбаяр – ХААХ-ийн мэргэжилтэн
 • Гишүүн Ц.Пүрэвсүрэн – ХБХ-ийн хөдөө, аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн
 • Г.Эрдэнэхишиг – “Сурах чадварын бэхжүүлэх төв” ТББ-ын төлөөлөгч
 • Б.Амартүвшин – “Бат-Итгэл” ТББ-ын төлөөлөгч
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

 • Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 02 тоот хурлын тэмдэглэлээр.
 • Тендерийн үнэлгээг 2013 оны 05 сарын 07-ны өдрийн 03 тоот хурлын тэмдэглэлээр
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны зөвлөмжөөр
 • Дүгнэлтийг 2013 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тус гаргасан байна.
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

Тендерийн нээлтийг 2013 оны 05 сарын 06-ны 13 цаг 00 минутад ЗДТГ-ын 1 давхар Иргэний танхимд Үнэлгээний хорооны гишүүд, оролцогчдыг төлөөллийг оролцуулан сонирхсон этгээдийг оролцох боломжоор хангаж нээлттэй зохион байгуулав.
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 • “Эвлэл” ХК
 • “Алтайн хар сувд” ХХК, “Топ дрийлинг” ХХК-ны түншлэл
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Тендерийн 1 дүгээр багцад “Эвлэл” ХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Магсаржавын гудамж 72 айлын орон сууц 6 тоот. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ гадна салбар шугам сүлжээний угсралт, цахилгаан хангамжийн угсралт, уст цэг, худаг барих ажлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал У.Пүрэвдорж Утас: 70433828, 70432558

Тендерийн 2 дугаар багцад “Алтайн хар сувд” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 5-р баг Буянтын 4 тоот. Усны эрэл хайгуулын судалгааны ажил явуулах, цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах, шинэчлэх, усны барилга байгууламж барих тоноглох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал С.Баньдхүү Утас: 99056492

12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Үгүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо  
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт

 

 

 

 

 

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт
3 Төсөвт өртөг 50 000 000 /тавин сая/ төгрөг
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас
 • www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

 • Дарга З.Эрхбаяр – ХБХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • НБ-ийн дарга Б.Гомбосүрэн – ХААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
 • Гишүүн Г.Нямсүрэн – Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгч
 • Б.Батзол – Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн зохицуулагч
 • Д.Батсайхан – Хувийн хэвшлийн төлөөлөл
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

 • Тендерийн нээлтийг 2013 оны 04 сарын 02-ны өдрийн 01 тоот хурлын тэмдэглэлээр.
 • Тендерийн үнэлгээг 2013 оны 04 сарын 03-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээр
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 2013 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны зөвлөмжөөр
 • Дүгнэлтийг 2013 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тус гаргасан байна.
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

Тендерийн нээлтийг 2013 оны 04 сарын 02-ны 11 цаг 00 минутад ЗДТГ-ын 1 давхар Иргэний танхимд Үнэлгээний хорооны гишүүд, оролцогчдыг төлөөлж “Батууном” ХХК-ны төлөөллийг оролцуулах сонирхсон этгээдийг оролцох боломжоор хангаж нээлттэй зохион байгуулав.
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 • “Нуган трейд” ХХК
 • “Батууном” ХХК
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Тендерт “Батууном” ХХК шалгарсан. Улаанбаатар хот, СХД, 1-р хороо, Толгойт 65-10, СХД, 18-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, СТ-2 оффис үйлчилгээний байр. Хяналтын хэмжих багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа эрхлэх туслах үйл ажиллагааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал Ц.Батбаяр Утас: 70100507, 98100507, 91100507
12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Үгүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа 2013 оны 05 сарын 15
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо 2013 оны 05 сарын 15
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт

 

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Ховд аймгийн ховд хотын ногоон байгууламжийн саад хашлага, услалтын систем байгуулах НБ/2013/01

Posted by khovdmn on 2013/06/06

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Ховд аймгийн ховд хотын ногоон байгууламжийн саад хашлага, услалтын систем байгуулах  НБ/2013/01
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Битүүмжилсэн тендер. 

Харицуулалтын аргаар

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй

3 Төсөвт өртөг 80 000 000 / наян сая/ төгрөг
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Орон нутгийн хөрөнгөөр
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

Аж ахуйн нэгжүүдэд урилга албан тоот тараасан
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга- Т.Цагаанхишиг  Жаргалант сумын ЗДТГ-ын дарга, гишүүд Э.Өлзийхүү – ТББ, Д.Анхбаяр- Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөлөл,

Г.Гансүх-ХББЗА-мэргэжилтэн

У.Батзаяа- ХАА-ны хэлтсийн  мэргэжилтэн.

8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Үнэлгээний хороо тендер нээхээс өмнө материал бэлтгэх явцад 2 удаа, тендер нээж үнэлгээхийх явцад 2 удаа хуралдаж, гэрээ байгуулах зөвлөмжийг                  2013. 05.10 1/1168
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

2013.05.06
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт  Батдайчин ххк, Улаан дөл ххк, Эрч хүч ОНӨҮЗ
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Эрч хүч ОНӨҮЗ захирал Н.Энхмандах
12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Гомдол гараагүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

НБ/2013/01
14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

 
17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

 
18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Тохижилт үйлчилгээний компанид тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Б/2013/03

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Тохижилт үйлчилгээний компанид тусгай зориулалтын машин, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Б/2013/03
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Битүүмжилсэн тендер. 

Нээлттэй тендер шалгаруулах

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй

3 Төсөвт өртөг 85 400 000 / наян таван сая дөрвөн зуун мянга/
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Бараа
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас

www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас

7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга- З.Эрхбаяр аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүд Э.Одонтуяа- иргэний төлөөлөл, Д.Анхбаяр- Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөлөл, П.Амгаланбаатар- аймгийн СТСХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нарийн бичиг У.Батзаяа- ХАА-ны хэлтсийн  мэргэжилтэн.
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Үнэлгээний хороо тендер нээхээс өмнө материал бэлтгэх явцад 2 удаа, тендер нээж үнэлгээхийх явцад 2 удаа хуралдаж, гэрээ байгуулах зөвлөмжийг…………
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

2013.05.10
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт  БэБу ххк,

Ховд оргил ххк

11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Ховд оргил ххк захирал Д.Баасандаш 99435668
12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Гомдол гараагүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

2013.05.27         Б/2013/03
14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа 2013.05.27-2013.06.27
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

 
17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

 
18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Улсын нөөцийн салбарын хүнсний агуулахын засварын ажил

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт

Улсын нөөцийн салбарын хүнсний агуулахын засварын ажил

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Улсын нөөцийн салбарын хүнсний агуулахын засварын ажил
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Битүүмжилсэн тендер. 

Нээлттэй тендер шалгаруулах

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй

3 Төсөвт өртөг 85 400 000 / наян таван сая дөрвөн зуун мянга/
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгөөр
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас

www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас

7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

Үнэлгээний хорооны дарга- Онцгой байдлын газрын нөөцийн албаны  дарга Д.Дашзэгвэ, гишүүд Э.Одонтуяа- иргэний төлөөлөл, Д.Даваасүрэн- шүүхийн тамгын газрын дарга Д.Гантулга- үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн, нарийн бичиг Б.Ариун-Эрдэнэ ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн.
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

Үнэлгээний хороо тендер нээхээс өмнө материал бэлтгэх явцад 2 удаа, тендер нээж үнэлгээхийх явцад 4 удаа хуралдаж, гэрээ байгуулах зөвлөмжийг
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

2013.04.29 нд нээсэн
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 1. Баганат орд
 2. Тахидаг хар
 3. Цагаан бөлбөө
 4. Ховд Шинэ-Асар
 5. Ховд Мөнх түшиг
 6. Мөнх баян- Эрдэнэ
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

 1. Цагаан бөлбөө ххк нь 2010 онд байгуулагдсан  2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.9, барилгын зөвшөөрөлтэй.

Захирал Ц.ЦЭНДХҮҮ Ховд аймгийн Жаргалант сум МАН-ын байрны 2 давхар

12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн
 1. Гомдол гаргасан Ховд Мөнх түшиг ххк, захиалагч гомдлыг хянан үзээд гомдол гаргагч болон тендерт ялсан компани, үнэлгээний хорооны гишүүдийг байлцуулан шийдвэрлэсэн. Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн болно.
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

 
17 Хэрэгжилтийн  явц:

06-р сарын 03-ны байдлаар

 Самбар байрлуулсан
18 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  
19 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦАА ШААРДЛАГАТАЙ ИРГЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ

Posted by khovdmn on 2013/06/06

НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦАА ШААРДЛАГАТАЙ ИРГЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / Өссөн дүнгээр
Ангилал Тэтгэмж тусламж, хөнгөлөлтийн төрөл МД Өрхийн тоо Хүний тоо Олгосон тэтгэмж тусламж, хөнгөлөлт
А Б В 1 2 3
2240 дүн 0 119 7 140 000
2242 Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн 1 0 119 7 140 000
2250 дүн 4 4 4 800 000
2251 18 нас хүрээгүй байхдаа өнчин болсон 18-24 насны иргэн 2 4 4 4 800 000
2256 13.5.1 Гэнэтийн аюул ослоос гэр оронгүй, амжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх 3 0 0 0
2258 13.5.4 Гэр оронгүй тэнэмэл өрх, иргэн 4 0 0 0
2240 дүн 32 45 90 000 000
2244 2 ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 5 32 45 90 000 000
2245 3 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 6 0 0 0
2250 дүн 4 8 9 600 000
2252 гэнэтийн аюул, осолын улмаас улмаас орон гэргүй болсон өрх 7 1 2 2 400 000
2253 Гэр оронгүй тэнэмэл өрх иргэн 8 1 3 3 600 000
2254 Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн 9 2 3 3 600 000
2255 3 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэд өсгөж байгаа өрх, иргэн 10 0 0 0
2240 дүн 6 15 1 800 000
2241 Гурав хүртлэх насны ихэр хүүхэд 11 1 1 120 000
2243 Гурав ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртлэх насны/ хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/эцэг/ 12 5 14 1 680 000
2250 дүн 0 0 0
2257 13.5.3 Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн 13 0 0 0
2261 Халамжийн цэцэрлэгийн үнийн хөнгөлөлт 14 0 0 0
2200 Бүгд дүн (4+7+8) 46 191 113 340 000
ДАРГА
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

НЭГДСЭН БАЛАНС (Нийгмийн халамжийн хэлтэс)

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Ховд
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)
НЭГДСЭН БАЛАНС
Тайлант хугацаа: 2013-01-01 – 2013-03-31
(төгрөгөөр)
Эцсийн үлдэгдэл
Мөрийн дугаар Өмнөх оны
эцсийн
үлдэгдэл
Балансын зүйл
Тайлант
хугацааны
Төсөвлөсөн
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө
1.1.1 Кассанд багаа бэлэн мөнгө 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 57 293 567,39 0,00 1 198 586 770,22
1.1.3 Замд яваа мөнгөн хөрөнгө 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Богино хугацаат хадгаламж 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Авлага 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Урьдчилгаа тооцоо 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Урьдчилж гарсан зардал 0,00 0,00 0,00
1.1.20 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 57 293 567,39 0,00 1 198 586 770,22
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.1 Биет хөрөнгө 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Биет бус хөрөнгө 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Эргэлийн бус хөрөнгийн дүн 0,00 0,00 0,00
1.3 Нийт хөрөнгийн дүн 57 293 567,39 0,00 1 198 586 770,22
2 Өр төлбөр ба эздийн өмч
2.1 Өр төлбөр 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1 Төсөвт төвлөрүүлэх 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2 Олгогдоогүй тэтгэмж 57 293 567,39 0,00 909 889 525,65
2.1.1.3 Урьдчилж орсон орлого 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Богино хугацаат өр төбөрийн дүн 57 293 567,39 0,00 909 889 525,65
2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 0,00 0,00 0,00
2.1.20 Өр төлбөрийн дүн 57 293 567,39 0,00 909 889 525,65
2.3 Эздийн өмч
2.3.1 Засгийн газрийн сан 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Хуримтлагдсан үр дүн 0,00 0,00 0,00
2.3.2.1 Өмнөх үеийн үр дүн 0,00 0,00 0,00
2.3.2.2 Тайлант үеийн үр дүн 0,00 0,00 0,00
2.3.2.3 Давхардсан гүйлгээг цэвэрлэх данс 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Гадаад вальютын хөрвүүлэлтийн зөрүү 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Бодлогын өөрчлөлтийн алдааны залрууллага 0,00 0,00 0,00
2.3.20 Эздийн өмчийн дүн 0,00 0,00 0,00
2.4 Нийт өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн 57 293 567,39 0,00 909 889 525,65
ДАРГА_________________________________Ч.Нохойжав
НЯГТЛАН БОДОГЧ ______________________Н.Оюунчулуун

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСӨВ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО

Posted by khovdmn on 2013/06/06

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСӨВ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО
2013 ОНЫ 1 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд 2013 оны 06 сарын 04 өдөр
Мөр Дүн
Үзүүлэлтүүд Хүн тоо Хөрөнгийн хэмжээ
ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ /2+3+11+13+14+16/ 1 0 57 293 567,39
3102010101 Нийгмийн халамжийн сан 2 0 9 798 437,28
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /7+8+9/ 3 0 47 391 748,93
3102060101 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 7 0 75 652,41
3102050101 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 8 0 44 683 756,41
3102070101 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 9 0 2 632 340,11
3102100101 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 11 0 0,00
3102120101 ОНОТХҮйлчилгээний харилцах 13 0 103 381,18
3102130101 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны харилцах 14 0 0,00
3102120100 Хүний хөгжлийн сангийн дэвтрийн харилцах (2) 16 0 0,00
ОРЛОГО /18+30+40+48+50+51+52/ 17 0 3 589 738 342,83
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /19+20+21+22+23+24+25+26+28+29/ 18 0 1 968 629 100,00
1303020100 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 19 0 0,00
1303030100 Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламж 20 0 0,00
1303040100 Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламж 21 0 0,00
1303060100 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 22 0 311 869 800,00
1303050100 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 23 0 1 200 000 000,00
1303070100 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 24 0 36 000 000,00
1303080100 МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настны 25 0 0,00
1303100100 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 26 0 0,00
1303120100 ОНОТХҮйлчилгээний санхүүжилтийн орлого 28 0 31 000 000,00
1303130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны санхүүжилтийн  орлого 29 0 389 759 300,00
Нийгмийн халамжийн сан /31+32+33+34+35+36+37+38/ 30 0 1 618 578 700,50
1303010100 Улсын төсвийн санхүүжилтийн орлого 31 0 1 615 732 200,00
1302010200 Хандив, тусламжийн орлого 32 0 0,00
1303010200 Орон нутгийн төсвөөс хувиарласан хөрөнгө 33 0 0,00
1303000000 Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж, санхүүжилт 34 0 0,00
1401010100 Хүүгийн орлого 35 0 2 695 600,50
1401010001 Маягтын орлого 36 0 150 900,00
1401010000 Бусад орлого 37 0 0,00
1401011301 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны маягтын орлого 38 0 0,00
Хүүгийн орлого /41+42+43+44+45+46+47/ 40 0 1 553 541,74
1401020100 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 41 0 0,00
1401030100 Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламж 42 0 0,00
1401040100 Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламж 43 0 0,00
1401060100 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 44 0 149 756,42
1401050100 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 45 0 1 323 697,17
1401070100 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 46 0 80 088,15
1401080100 МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 47 0 0,00
1401100100 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 48 0 0,00
1401120100 ОНОТХаламжийн мөнгөний үлдэгдэл хад орлого 50 0 12 756,02
1401130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны үлдэгдэл хадгалуулсны 51 0 964 244,57
Буцаасан орлого // 52 0 0,00
ЗАРЦУУЛАЛТ 65 0 0,00
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тайлангийн дүн /67+68+80+98+99+100+101+102+103+128+129/ 66 0 904 623 118,08
2702011000 Халамжийн тэтгэвэр 67 1855 568 823 938,08
2702012100 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 68 928 119 253 600,00
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд  олгох тэтгэмж- ДҮН (45+46) 71 0 0,00
2702012200 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж   ДҮН (53+54+55+56+57+58) 80 191 113 340 000,00
2702013000 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ ДҮН(60+61+62+63+64+65+66) 90 0 0,00
2702014000 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 98 0 0,00
2702015000 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгогдож байгаа хөнгөлөлт, тусламж 99 2327 75 185 510,00
2702017000 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгогдож байгаа хөнгөлөлт, тусламж 100 125 26 544 070,00
2702019001 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүн, сум, хорооны нийгмийн ажилтанд олгох урамшил 101 0 1 476 000,00
2702019002 Халамжийн үйл ажиллагааны зардал 102 0 0,00
2702019003 Маягт хэвлүүлсний зардал 103 0 0,00
2702130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны зардал 104 0 35 205 000,00
Улсын төсвөөс олгосон  тэтгэмж, тусламж /106+107+108+109+110+111+112+113/ 105 0 1 383 040 230,00
2702028101 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 106 0 0,00
2702038102 Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламж 107 0 0,00
2702048103 Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламж 108 0 0,00
2702068104 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 109 1881 302 117 370,00
2702058200 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 110 7765 1 056 440 000,00
2702076000 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж (6100:6600) 111 56 24 482 860,00
2702086700 МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 112 0 0,00
2702108300 Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа Хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 113 0 0,00
Банкны шимтгэл /116+117+118+119+120+121+122+123+124+126/ 115 0 2 439 500,00
2702010100 Нийгмийн халамжийн сангийн шимтгэл 116 0 2 439 500,00
2702020200 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн шимтгэл 117 0 0,00
2702030300 Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламжийн шимтгэл 118 0 0,00
2702040400 Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламжийн шимтгэл 119 0 0,00
2702050500 Алдарт эхийн одонгийн тусламжийн шимтгэл 120 0 0,00
2702060600 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмжийн шимтгэл 121 0 0,00
2702070700 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжийн шимтгэл 122 0 0,00
2702080800 МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдлийн шимтгэл 123 0 0,00
2702101000 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгөний шимтгэл 124 0 0,00
2702121200 ОНОТХҮйлчилгээний банкны шимтгэл 126 0 0,00
2702130200 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны банкны шимтгэл 127 0 0,00
2702019007 Нийгмийн халамжийн бусад хөтөлбөрийн данс 128 0 0,00
2702019008 ЗГ-ийн нөөцийн зарцуулалтын данс 129 0 0,00
Зарлагын нийт дүн /131+132+133+134+135+136+137+138+139+141/ 130 15128 2 290 102 848,08
Нийгмийн халамжийн сан 131 0 907 062 618,08
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 132 0 0,00
Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламж 133 0 0,00
Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламж 134 0 0,00
Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 135 0 302 117 370,00
Алдарт эхийн одонгийн тусламж 136 0 1 056 440 000,00
Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 137 0 24 482 860,00
МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 138 0 0,00
МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 139 0 0,00
ОНОТХҮйлчилгээний зардал 141 0 0,00
4110010100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Халамжийн сан/ 142 0 9 065 331,92
4110050100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Алдарт эхийн одонгийн мөнгө/ 142 0 44 640 000,00
4110070100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт тусламж/ 142 0 2 610 660,00
Эцсийн үлдэгдэл 162 0 1 265 408 070,22
3102010101 Нийгмийн халамжийн сан 163 0 712 249 187,78
3102060101 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 167 0 9 977 838,83
3102050101 Алдарт эхийн одонгийн тусламжийн шимтгэл 168 0 144 927 453,58
3102070101 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 169 0 11 618 908,26
3102100101 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 171 0 0,00
3102120101 ОНОТХҮйлчилгээний харилцах 173 0 31 116 137,20
3102130101 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны харилцах 174 0 355 518 544,57
Баталгаажуулалт
Дарга: …………………………………………………… / Ч.Нохойжав /
Нягтлан бодогч: ………………………………………….. / Н.Оюунчулуун /

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР ОЛГОЛТЫН ТАЙЛАН

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Маягт 2
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР ОЛГОЛТЫН ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / Өссөн дүнгээр
Хүний тоо
Нэмэгдсэн Хасагдсан
Оны эхэнд байгаан Тайлангийн эцэст байгаа хүн
Шинээр Түр зогсоогдсон
эрх нь сэргээгдсэн
Шилжиж ирсэн Бусад Үйлчилгээ авах эрх түр зогсоогдсон Үйлчилгээ авах эрх хасагдсан Шилжсэн Нас барсан Бусад
Ангилал Тэтгэврйин төрөл МД Олгосон тэтгэвэр
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1100 Ахмад настны тэтгэвэр 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 12 147 480
1101 Тэжээн тэтгэх хүүхэд, төрөл садангүй ахмад настан 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 005 880
1102 Тэжээн тэтгэгч нь ахмад настан, эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байх ахмад настан 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 141 600
1201 ХЧадвараа 50-69% алдсан ХБИ-ийн дүн 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 256 532 010
1211 Харааны бэрхшээлтэй иргэн 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 22 001 190
1212 Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэн 4 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 27 771 720
1213 Оюуны хомсдолтой иргэн 5 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 47 302 320
1214 Сэтгэцийн эмгэгтэй иргэн 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 31 735 330
1215 Тулах хөдлөх эрхтний согогтой иргэн 7 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 59 756 380
1216 Бусад (дотор эрхтний согогтой иргэн) 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 67 965 070
1202 ХЧадвараа 70-аас дээш алдсан ХБИ-ийн дүн 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 198 994 880
1221 Харааны бэрхшээлтэй иргэн 9 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 10 943 610
1222 Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэн 10 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 31 760 300
1223 Оюуны хомсдолтой иргэн 11 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 36 664 040
1224 Сэтгэцийн эмгэгтэй иргэн 12 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 33 013 870
1225 Тулах хөдлөх эрхтний согогтой иргэн 13 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 42 472 540
1226 Бусад (дотор эрхтний согогтой иргэн) 14 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 44 140 520
1301 Одой иргэн 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 797 200
1401 Өрх толгойлсон эх (эцэг)-ийн халамжийн тэтгэвэр 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 864 800
1501 Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд 17 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 96 783 160
1502 Тэжээгчээ алдсан халамжийн тэтгэврийн хэмээг 3-4 хүүхдэд нийгмийн халамжийн тэтгэврийн дүнг 1.5 дахин нэмдүүлэн олгох 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 988 340
1503 Тэжээгчээ алдсан халамжийн тэтгэврийн хэмээг 5 болон түүнээс дээш хүүхдэд нийгмийн халамжийн тэтгэврийн дүнг 2 дахин нэмдүүлэн олгох 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 916 600
1601 Нийгмийн Даатгалын Сангаас эрх үүсээгүй ахмад настан 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 864 800
1000 Бүгд дүн 1778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 577 889 270
Дарга: …………………………………………………… /                      /
Нягтлан бодогч: ………………………………………….. /                      /

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН НӨХЦӨЛТ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТЫН ТАЙЛАН

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Маягт 3
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН НӨХЦӨЛТ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТЫН ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / Өссөн дүнгээр
Хүний тоо
Нэмэгдсэн Хасагдсан
Оны эхэнд байгаан Тайлангийн эцэст байгаа хүн
Шинээр Шилжиж ирсэн Бусад Үйлчилгээ авах эрх хасагдсан Шилжсэн Нас барсан Бусад Олгосон тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт (төгрөг)
Ангилал Тэтгэмж , тусламж , хөнгөлөлтийн төрөл МД
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2100 эмнэлэгийн хяналтад байдаг,байнгын асаргаа шаардлагатай,ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асарч байгаагийн улмаас хөдөлмөр эрхлэдэггүй хөдөлмөрийн насны иргэн 589 0 0 0 0 0 0 0 928 119 253 600
2111 Ахмад настныг асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмж 1 277 0 0 0 0 0 0 0 393 50 570 400,00
2112 Байнгын асаргаа шаардлагатай, эмнэлгийн хяналтад байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүртэлх насны хүүхдийг асарч байгаагийн улмаас хөдөлмөр эрхлэдэггүй хө 2 75 0 0 0 0 0 0 0 76 12 467 200,00
2113 Байнгын асаргаа шаардлагатай, эмнэлгийн хяналтад байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 18-аас дээш насны хүнийг асарч байгаагийн улмаас хөдөлмөр эрхлэдэггүй хөд 3 142 0 0 0 0 0 0 0 197 26 552 000,00
2121 Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчилж авсан 4 7 0 0 0 0 0 0 0 11 1 440 000,00
2122 Бүтэн өнчин хүүхдийг асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа иргэн 5 34 0 0 0 0 0 0 0 50 5 756 800,00
2131 Бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн 6 7 0 0 0 0 0 0 0 21 1 977 600,00
2132 Эцэг эх нь эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон болон эцэг эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан хүний хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 153 600,00
2133 Удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүний хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн 8 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2134 Хорих газарт ял эдлэж байгаа хүний хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн 9 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2135 Хүчирхийлэлийн улмаас сэтгэл санааны болон бие, махбодийн хохирол хүлээж хамгаалалт шаардлагатай болсон хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн 10 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2141 Ахмад настныг гэртээ асрамжилж байгаа иргэн 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 144 000,00
2142 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг гэртээ асрамжилж байгаа иргэн 12 2 0 0 0 0 0 0 0 4 624 000,00
2151 16 хүртэлх насны байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдэд олгох амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 13 43 0 0 0 0 0 0 0 172 19 568 000,00
2100 Дүн  (1+6+9+15) 589 0 0 0 0 0 0 0 928 119 253 600
ДАРГА
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН (Нийгмийн халамж)

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Ховд
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
Тайлант хугацаа: 2013-01-01 – 2013-03-31
(төгрөгөөр)
ӨССӨН ДҮН
Мөрийн дугаар
Үзүүлэлт Өмнөх оны дүн
Төсөвлөсөн Гүйцэтгэл
1.1 Сангийн орлого
1.1.1 Татаас ба санхүүжилтийн орлого 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Улсын төсвөөс 6 124 900 000,00 0,00 3 584 361 300,00
1.1.2.1 Орон нутгын төсвөөс 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Тусламжийн орлого
1.1.2.2 Засгийн газрын нөөц сан 561 600,00 0,00 0,00
1.1.2.3 Аж ахуй нэгж байгууллагын хандив, тусламж 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Үйлчилгээний орлого
1.1.3.1 Сангийн чөлөөт үлдэгдэлийг банкинд хадгалууласаны хүүгийн орлого 6 277 709,16 0,00 5 226 142,83
1.1.3.2 Маягтын орлого 2 516 200,00 0,00 150 900,00
1.1.3.3 Бусад эх үүсвэр 0,00 0,00 0,00
1.1.20 Сангийн орлогын дүн 6 134 255 509,16 0,00 3 589 738 342,83
1.2 Сангийн үйл ажиллагааны зардал
1.2.1 Хадгаламжийн тэтгэвэр 2 005 792 392,28 0,00 568 823 938,08
1,2,2 Нөхцөлт мөнгөн тусламж, хөнгөлөлтийн зардал 827 158 250,00 0,00 232 593 600,00
1.2.3 Олон нийтийн  оролцоонд түншилсэн халамжийн үйлчилгээ 43 250 031,18 0,00 0,00
1.2.4 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Ахмад настайнд үзүүлсэн тэтгэмж тусламж, хөнгөлөлт 657 494 497,08 0,00 75 185 510,00
1.2.6 Алдар цолтой ахмад настанд үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлт 127 921 680,11 0,00 24 482 860,00
1.2.7 МУ -н хөдөлмөрийн баатар гавъят цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 0,00 0,00 0,00
1.2.8 Хөгжилийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн туслалмж, хөнгөлөлт 182 682 690,00 0,00 26 544 070,00
1.2.9 Хүүхдийн тэтгэмж 0,00 0,00 0,00
1.2.10 Шинээр төрсөн хүүхдэд олгосон мөнгөн тусламж 0,00 0,00 0,00
1.2.11 Шинэ гэр бүлд олгосон мөнгөн тусламж 0,00 0,00 0,00
1.2.12 Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхэд олгосон тусламж 1 008 010 292,56 0,00 302 117 370,00
1.2.13 ” Эхийн алдар” I зэргийн одонтой эхэд олгосон мөнгөн тэтгэмж 719 043 756,41 0,00 650 400 000,00
1.2.14 “Эхийн алдар” II зэргийн одонтой эхэд олгосон тэтгэмж 531 000 000,00 0,00 406 040 000,00
1.2.15 Хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 0,00 0,00 0,00
1.2.16 Хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн зардал 0,00 0,00 0,00
1.2.17 ЗГ-ийн нөөцийн зарцуулалтын дансны зардал 561 600,00 0,00 0,00
1.2.18 Шинэ гэр бүлд олгох тэтгэмжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.19 Алдарт эхийн одонгийн мөнгөний банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.20 Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тусламжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.21 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн мөнгөн тэтгэмжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.22 ОНОТХҮйлчилгээний банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.23 Халамжийн сангийн банкны шимтгэл 8 552 300,00 0,00 2 439 500,00
1.2.24 Хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.25 АДЗ-ийн гишүүдэд олгох урамшуулалын зардал 18 569 176,00 0,00 1 476 000,00
1.2.26 Халамжийн үйл ажиллагааны зардал 0,00 0,00 0,00
1.2.30 Сангийн үйл ажиллагааны зардалын дүн 6 130 036 665,62 0,00 2 290 102 848,08
1.3 Сангийн үйл ажиллагааны ҮР ДҮН 4 218 843,54 0,00 1 299 635 494,75
1.4 Төсөвт төвлөрүүлсэн дүн 4 218 843,54 0,00 0,00
1.5 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалтт 0,00 0,00 0,00
1.6 ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН  ҮР ДҮН 0,00 0,00 1 299 635 494,75
ДАРГА _________________________________Ч.Нохойжав
НЯГТЛАН БОДОГЧ               _______________Н.Оюунчулуун

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН (Нийгмийн халамж)

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Ховд
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Тайлант хугацаа:  2013-01-01 – 2013-03-31
(төгрөгөөр)
ӨССӨН ДҮН
Мөрийн дугаар
Үзүүлэлт Өмнөх оны дүн
Төсөвлөсөн Гүйцэтгэл
1.1 Сангийн орлого
1.1.1 Татаас ба санхүүжилтийн орлого 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Улсын төсвөөс 6 124 900 000,00 0,00 3 584 361 300,00
1.1.2.1 Орон нутгын төсвөөс 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Тусламжийн орлого
1.1.2.2 Засгийн газрын нөөц сан 561 600,00 0,00 0,00
1.1.2.3 Аж ахуй нэгж байгууллагын хандив, тусламж 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Үйлчилгээний орлого
1.1.3.1 Сангийн чөлөөт үлдэгдэлийг банкинд хадгалууласаны хүүгийн орлого 6 277 709,16 0,00 5 226 142,83
1.1.3.2 Маягтын орлого 2 516 200,00 0,00 150 900,00
1.1.3.3 Бусад эх үүсвэр 25 813 850,00 0,00 4 218 800,00
1.1.20 Сангийн орлогын дүн 6 160 069 359,16 0,00 3 593 957 142,83
1.2 Сангийн үйл ажиллагааны зардал
1.2.1 Хадгаламжийн тэтгэвэр 2 001 486 365,00 0,00 571 677 738,08
1.2.2 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, тусламж 839 358 290,00 0,00 232 653 600,00
1.2.3 Олон нийтийн  оролцоонд түншилсэн халамжийн үйлчилгээ 43 706 650,00 0,00 0,00
1.2.4 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Ахмад настайнд үзүүлсэн тэтгэмж тусламж, хөнгөлөлт 659 846 897,08 0,00 75 325 510,00
1.2.6 Алдар цолтой ахмад настанд үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлт 125 889 340,00 0,00 24 482 860,00
1.2.7 МУ -н хөдөлмөрийн баатар гавъят цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 0,00 0,00 0,00
1.2.8 Хөгжилийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн туслалмж, хөнгөлөлт 182 822 690,00 0,00 26 909 070,00
1.2.9 Хүүхдийн тэтгэмж 0,00 0,00 0,00
1.2.10 Шинээр төрсөн хүүхдэд олгосон мөнгөн тусламж 0,00 0,00 0,00
1.2.11 Шинэ гэр бүлд олгосон мөнгөн тусламж 0,00 0,00 0,00
1.2.12 Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхэд олгосон тусламж 1 009 743 640,15 0,00 302 317 370,00
1.2.13 ” Эхийн алдар” I зэргийн одонтой эхэд олгосон мөнгөн тэтгэмж 695 540 000,00 0,00 650 700 000,00
1.2.14 “Эхийн алдар” II зэргийн одонтой эхэд олгосон тэтгэмж 512 480 000,00 0,00 406 340 000,00
1.2.15 Хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 0,00 0,00 0,00
1.2.16 Хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн зардал 0,00 0,00 0,00
1.2.17 ЗГ-ийн нөөцийн зарцуулалтын данс 561 600,00 0,00 0,00
1.2.18 Шинэ гэр бүлд олгох тэтгэмжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.19 Алдарт эхийн одонгийн мөнгөний банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.20 Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тусламжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.21 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн мөнгөн тэтгэмжийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.22 ОНОТХҮйлчилгээний банкнб шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.23 Халамжийн сангийн банкны шимтгэл 8 552 300,00 0,00 2 439 500,00
1.2.24 Хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 0,00 0,00 0,00
1.2.25 АДЗ-ийн гишүүдэд олгох урамшуулалын зардал 18 569 176,00 0,00 1 476 000,00
1.2.26 Халамжийн үйл ажиллагааны зардал 0,00 0,00 0,00
1.2.30 Сангийн үйл ажиллагааны зардалын дүн 6 098 556 948,23 0,00 2 294 321 648,08
1.3 Сангийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 61 512 410,93 0,00 1 299 635 494,75
1.4 Төсөвт төвлөрүүлсэн дүн 159 555 541,61 0,00 0,00
1.5 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт 11 647 114,37 0,00 56 315 991,92
2 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 166 983 812,44 0,00 57 293 567,39
3 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 57 293 567,39 0,00 1 300 613 070,22
ДАРГА_________________________________Ч.Нохойжав
НЯГТЛАН БОДОГЧ              _______________Н.Оюунчулуун

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН МЭДЭЭ (Нийгмийн халамжийн хэлтэс)

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 Аймаг /Дүүрэг/ Сум, Ховд аймаг
     ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН МЭДЭЭ
2013 оны 5-р сар
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө  Оны эхний үлдэгдэл Санхүүжилт Хүүгийн орлого Маягтын орлого Буцаасан орлого Гүйцэтгэл Эцсийн үлдэгдэл
Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл  57293.5 энэ дүн дотор одон, алдар цолтны хөнгөлөлтйн сангийн үлдэгдэл орсон байна
Банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
Орлогын дүн 3609498,3 3432163,3
Нийгмийн халамжийн зардал 2483373,1 2399791,0
Халамжийн тэтгэвэр 1328844,7 1245262,6 964941,87          280 320,73
Халамжийн бусад хөнгөлөлт, үйлчилгээ 46994,6 46994,6 8850,8            38 143,80
Нөхцөлт мөнгөн тусламж 227413,3 227413,3 224511,2             2 902,10
Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 302311,5 302311,5 138260,0          164 051,50
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 145359,0 145359,0 46327,02            99 031,98
Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 432450,0 432450,0 113469,12          318 980,88
 Халамжийн сангийн дүн 2483373,1        9 798,44 2399791 6828,939 256,8 1496360,01          920 315,17
Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 544840,2            75,65 508840,2 255,036 492669,57            16 501,32
Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 548285,0                 – 490532,1 1879,268 272620,0          219 791,37
ОНОТХҮйлчилгээ 33000,0          103,38        33 000,00 201,459 6300            27 004,84
Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл       9 977,47   3 432 163,30  9 164,70   256,80             –    2 267 949,58       1 183 612,69
Нийт зарлагын дүн
                                                     ХОВД АЙМГИЙН НХҮХ-ИЙН ДАРГА                                    Ч.НОХОЙЖАВ
                                                    ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Н.ОЮУНЧУЛУУН

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН 2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд /өссөн дүнгээр, мян.төгрөг/ Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Данс Нэр Хүн тоо Дүн Хүн тоо Дүн ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ /3+12+15+13/ 1 0 0,00 0 5 405 520,21 Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт // 3 0 0,00 0 0,00 3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 12 0 0,00 0 869 151,05 3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 13 0 0,00 0 4 535 869,30 3102110101 Хүний хөгжлийн сангийн дэвтрийн харилцах 15 0 0,00 0 499,86 17 0 0,00 0 200 250 750,23 Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /27+28/ 18 0 0,00 0 200 000 000,00 1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 27 0 0,00 0 1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 330мянгын 28 0 0,00 0 200 000 000,00 Нийгмийн халамжийн сан // 30 0 0,00 0 0,00 1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 39 0 0,00 0 0,00 1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 330мянгын 0 0,00 0 0,00 Хүүгийн орлого // 40 0 0,00 0 0,00 1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 49 0 0,00 0 2 580,74 1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 330мянгын 50 0 0,00 0 248 169,49 Буцаасан орлого /62+63/ 52 0 0,00 0 0,00 1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 62 0 0,00 0 0,00 1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 330мянгын 63 0 0,00 0 0,00 ЗАРЦУУЛАЛТ 65 0 0,00 0 0,00 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тайлангийн дүн // 66 0 0,00 0 0,00 2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 114 0 0,00 19 537 350,00 2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 330мянгын 114 0 0,00 180 171 140 390,00 Банкны шимтгэл /125+126/ 115 0 0,00 0 0,00 2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 125 0 0,00 0 0,00 2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 330мянгын 126 0 0,00 0 0,00 Зарлагын нийт дүн /140/ 130 0 199 171 677 740,00 Хүний хөгжлийн сан 140 0 0,00 0 171 677 740,00 4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 149 0 0,00 0 2 919,16 4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 330мянгын 161 0 0,00 0 33 643 648,79 Эцсийн үлдэгдэл 162 0 0,00 0 331 962,49 3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 172 0 0,00 0 331 962,49 3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 173 0 0,00 0 0,00 3102110101 Хүний хагжлийн сагийн дэвтртйн харилцах 175 0 0,00 0 0,00 Баталгаажуулалт Дарга: …………………………………………………… / Ч.Нохойжав / ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН 2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ (үргэлжлэл)

Posted by khovdmn on 2013/06/06

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН  2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд /өссөн дүнгээр, мян.төгрөг/
Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Данс Нэр
Хүн тоо Дүн Хүн тоо Дүн
ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ /3+12+15+13/ 1 0 0,00 0 5 405 520,21
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт // 3 0 0,00 0 0,00
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 12 0 0,00 0 869 151,05
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 13 0 0,00 0 4 535 869,30
3102110101 Хүний хөгжлийн сангийн дэвтрийн харилцах 15 0 0,00 0 499,86
17 0 0,00 0 200 250 750,23
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /27+28/ 18 0 0,00 0 200 000 000,00
1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 27 0 0,00 0
1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 330мянгын 28 0 0,00 0 200 000 000,00
Нийгмийн халамжийн сан // 30 0 0,00 0 0,00
1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 39 0 0,00 0 0,00
1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 330мянгын 0 0,00 0 0,00
Хүүгийн орлого // 40 0 0,00 0 0,00
1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 49 0 0,00 0 2 580,74
1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 330мянгын 50 0 0,00 0 248 169,49
Буцаасан орлого /62+63/ 52 0 0,00 0 0,00
1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 62 0 0,00 0 0,00
1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 330мянгын 63 0 0,00 0 0,00
ЗАРЦУУЛАЛТ 65 0 0,00 0 0,00
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тайлангийн дүн // 66 0 0,00 0 0,00
2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 114 0 0,00 19 537 350,00
2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 330мянгын 114 0 0,00 180 171 140 390,00
Банкны шимтгэл /125+126/ 115 0 0,00 0 0,00
2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 125 0 0,00 0 0,00
2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 330мянгын 126 0 0,00 0 0,00
Зарлагын нийт дүн /140/ 130 0 199 171 677 740,00
Хүний хөгжлийн сан 140 0 0,00 0 171 677 740,00
4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 149 0 0,00 0 2 919,16
4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 330мянгын 161 0 0,00 0 33 643 648,79
Эцсийн үлдэгдэл 162 0 0,00 0 331 962,49
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 172 0 0,00 0 331 962,49
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 173 0 0,00 0 0,00
3102110101 Хүний хагжлийн сагийн дэвтртйн харилцах 175 0 0,00 0 0,00
Баталгаажуулалт
Дарга: …………………………………………………… / Ч.Нохойжав /
Нягтлан бодогч: ………………………………………….. / Н.Оюунчулуун /

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН 2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ

Posted by khovdmn on 2013/06/06

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН  2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд /өссөн дүнгээр, мян.төгрөг/
Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Данс Нэр
Хүн тоо Дүн Хүн тоо Дүн
ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ /3+12+15+13/ 1 0 0,00 0 5 405 520,21
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт // 3 0 0,00 0 0,00
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 12 0 0,00 0 869 151,05
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 13 0 0,00 0 4 535 869,30
3102110101 Хүний хөгжлийн сангийн дэвтрийн харилцах 15 0 0,00 0 499,86
17 0 0,00 0 200 250 750,23
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /27+28/ 18 0 0,00 0 200 000 000,00
1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 27 0 0,00 0
1303110100 Хүний хөгжлийн сангийн санхүүжилт 330мянгын 28 0 0,00 0 200 000 000,00
Нийгмийн халамжийн сан // 30 0 0,00 0 0,00
1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 39 0 0,00 0 0,00
1401110011 Хүний хөгжлийн сангийн маягтын орлого 330мянгын 0 0,00 0 0,00
Хүүгийн орлого // 40 0 0,00 0 0,00
1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 49 0 0,00 0 2 580,74
1401110100 Хүний хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хадгалуулсны хүү 330мянгын 50 0 0,00 0 248 169,49
Буцаасан орлого /62+63/ 52 0 0,00 0 0,00
1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 62 0 0,00 0 0,00
1402110000 Хүний хөгжлийн сангийн буцаасан орлого 330мянгын 63 0 0,00 0 0,00
ЗАРЦУУЛАЛТ 65 0 0,00 0 0,00
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тайлангийн дүн // 66 0 0,00 0 0,00
2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 114 0 0,00 19 537 350,00
2702110100 Хүний хөгжлийн сангийн зардал 330мянгын 114 0 0,00 180 171 140 390,00
Банкны шимтгэл /125+126/ 115 0 0,00 0 0,00
2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 125 0 0,00 0 0,00
2702111100 Хүний хөгжлийн сангийн банкны шимтгэл 330мянгын 126 0 0,00 0 0,00
Зарлагын нийт дүн /140/ 130 0 199 171 677 740,00
Хүний хөгжлийн сан 140 0 0,00 0 171 677 740,00
4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 149 0 0,00 0 2 919,16
4105110101 Төсөвт төвлөрүүлэх Хүний хөгжлийн сан 330мянгын 161 0 0,00 0 33 643 648,79
Эцсийн үлдэгдэл 162 0 0,00 0 331 962,49
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 172 0 0,00 0 331 962,49
3102110100 Хүний хөгжлийн сангийн харилцах 330мянгын 173 0 0,00 0 0,00
3102110101 Хүний хагжлийн сагийн дэвтртйн харилцах 175 0 0,00 0 0,00
Баталгаажуулалт
Дарга: …………………………………………………… / Ч.Нохойжав /
Нягтлан бодогч: ………………………………………….. / Н.Оюунчулуун /

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Posted by khovdmn on 2013/06/06

Маягт 8
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ,
ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / өссөн дүнгээр
Гаргасан зардал
(төгрөг)
Ангилал Хөнгөлөлт үйлчилгээний төрөл м/д Хүний тоо
7100 ХБИ-нд олгосон орон сууцны хөлс 0 0
7101 Бүрэн хараангүй иргэн 1 0 0
7103 Оюуны бүрэн хомсдолтой иргэн 2 0 0
7104 Сэтгэцийн бүрэн эмгэгтэй иргэн 3 0 0
7105 Тулах хөдлөх эрхтний бүрэн согогтой иргэн 4 0 0
7106 Бусад (дотор эрхтний согогтой иргэн) 5 0 0
7102 Бүрэн хэлгүй дүлий иргэн 6 0 0
7107 Одой иргэн 7 0 0
7200 ХБИ-нд олгосон түлшний үнэ 0 0
7201 Бүрэн хараагүй иргэн 8 0 0
7202 Бүрэн хэлгүй дүлий иргэн 9 0 0
7206 Бусад (дотор эрхтний согогтой иргэн) 10 0 0
7207 Одой иргэн 11 0 0
7204 Сэтгэцийн бүрэн эмгэгтэй иргэн 12 0 0
7205 Тулах хөдлөх эрхтэний бүрэн согогтой иргэн 13 0 0
7203 Оюуны бүрэн хомсдолтой иргэн 14 0 0
7300 18 хүртлэх насны ХБ хүүхдийн дотоодод хийлгэсэн протезийн үнэ 0 0
7303 Эрүү 15 0 0
7305 Бугалга 16 0 0
7311 Сүүж-түнх 17 0 0
7316 Тавхайн урд хэсэг 18 0 0
7318 Өвдөгний тулгууртай шилбэний протез 19 0 0
7321 Стомын уут 20 0 0
7323 ХБИ нурууны бэхэлгээ 21 0 0
7306 Тохой 22 0 0
7307 Шуу 23 0 0
7308 Сарвуу 24 0 0
7309 Гарын хуруу 25 0 0
7324 2 Хөлний урт аппарат 26 0 0
7325 Шагайн үе 27 0 0
7326 Өвдөгний тулгууртай шилбэний протез 28 0 0
7327 Шилбэний түгжээ хадаас 29 0 0
7328 Түнх 30 0 0
7301 Нүдний болор 31 0 0
7312 Дунд чөмөг 32 0 0
7313 Өвдөгний үе 33 0 0
7314 Шилбэ 34 0 0
7315 Тавхай 35 0 0
7330 Нүдний уян болор 36 0 0
7331 Хиймэл түнх 37 0 0
7332 Мөр бугалга 38 0 0
7333 Нурууны бэхэлгээ 39 0 0
7302 Шилэн болон хуванцар нүд 40 0 0
7304 Мөр 41 0 0
7310 Сүүж-түнхний үе 42 0 0
7317 Хиймэл шүд 43 0 0
7319 Хиймэл буйл 44 0 0
7320 Зүрхний хавлага 45 0 0
7322 Дунд чихний титан 46 0 0
7329 Гавлын титан бүрхэвч 47 0 0
7400 үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй ХБИ – ийн дотоодод хийлгэсэн протезийн үнэ 23 13 809 500
7401 Нүдний болор 48 0 0
7403 Эрүү 49 1 126 500
7411 Шүүж-түнх 50 1 1 000 000
7413 Өвдөгний үе 51 0 0
7405 Бугалга 52 0 0
7406 Тохой 53 0 0
7407 Шуу 54 0 0
7408 Сарвуу 55 0 0
7410 Сүүж-түнхний үе 56 1 4 200 000
7409 Гарын хуруу 57 0 0
7415 Тавхай 58 0 0
7416 Тавхайн урд хэсэг 59 0 0
7417 Хиймэл шүд 60 16 1 328 000
7418 Өвдөгний тулгууртай шилбэний протез 61 1 1 090 000
7421 Гавлын титан бүрхэвьч 62 0 0
7422 Зүрхний хиймэл хавхлага 63 2 6 000 000
7402 Шилэн болон хуванцар нүд 64 1 65 000
7404 Мөр 65 0 0
7412 Дунд чөмөг 66 0 0
7414 Шилбэ 67 0 0
7419 Хиймэл буйл 68 0 0
7500 18 хүртлэх насны ХБ хүүхэд, түүнчлэн үйлвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй ХБИ-ний худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн ортопед, тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнэ 23 2 575 000
7502 Нурууны хамгаалалт 69 1 210 000
7504 Хараагүй хүний болон бусад төрөл бүрийн таяг 70 9 275 000
7508 Төрөл бүрийн улавч 71 0 0
7505 Хүзүүвч 72 0 0
7503 Төрөл бүрийн чиг 73 0 0
7501 Согог засах бүх төрлийн гутал 74 1 270 000
7507 Алхуулагч 75 1 40 000
7515 Нүдний шил (+5, -5 ба түүнээс дээш хараатай) 76 0 0
7517 Ярьдаг халууны шил 77 0 0
7520 Контактны линз 78 0 0
7522 Төрөл бүрийн таяг 79 0 0
7527 Хүүхдийн цээживч 80 0 0
7529 Хүүхдийн алхуулагч 81 0 0
7533 Тавцантай ширээ 82 0 0
7535 Дизи тоглуулагч 83 0 0
7506 Павликийн дөрөөвч 84 0 0
7510 Сонсголын аппарат 85 1 350 000
7511 Хараагүй хүний брайлийн хэрэгсэл 86 0 0
7512 Бичиг томруулагч линзэн шил 87 0 0
7513 Магнитофон 88 0 0
7514 Радио хүлээн авагч 89 0 0
7530 Тамбформ(саажилттай хүүхдийг хэвтүүлэхэд ивдэг олон төрлийн бүхий зөөлөвч ивээс) 90 0 0
7531 Гарын анчир 91 0 0
7519 Хөтөвч 92 5 230 000
7523 Хүзүүний бэхэлгээ 93 0 0
7524 Ивэрхий даруулга 94 0 0
7525 Алхуулагч 95 0 0
7526 Бөөрний бандааж 96 0 0
7536 Булангийн болон Толгой өргөгчтэй сандал 97 0 0
7537 Хэвтүүлэгч 98 0 0
7538 Дунд чөмөгний болон шилбэний порлон 99 0 0
7509 Тэргэнцэр 100 5 1 200 000
7516 Брайль цаг болон ярьдаг цаг 101 0 0
7518 Ярьдаг даралтын аппарат 102 0 0
7521 Компьютерийн ярьдаг програм хангамж, нэмэгдэл төхөөрөмж 103 0 0
7528 Эмчилгээний бөмбөг 104 0 0
7532 Зогсоогч, манеж 105 0 0
7534 Гар хөлийн спилэн 106 0 0
7600 0 0
7601 ХБ хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн тусгай сургуульд ирж, очих унааны зардлын хөнгөлөлт 107 0 0
7603 Нийслэл болон хот, суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр ХБХүүхдийг бүх шатны сургалтын байгууллагад өгөх унааны зардал 108 0 0
7602 Нийслэл болон хот суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг бүх шатны сургалтын байгууллагад хүргэж өгч, авдаг асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нэг хүнд олгох унааны зардлын хөнгөлөлт 109 0 0
7700 Эмчилгээ, сувилагаа шаардлагатай ХБ хүүхэд болон үйлвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан иргэн дотоодын рашаан сувилалд сувилуулбал тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50% жилд нэг удаа нөхөн олгох дүн 4 620 900
7702 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэрээн засалтын хөнгөглөлт авах эрх үүсээгүй ХЧ бүрэн алдсан иргэн рашаан сувилалд сувилуулбал тээврийн хэрэгслийн нэг талын 110 0 0
7701 Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан иргэний дотоодын рашаан сувилалд сувилуулах  эрхийн бичгийн үнэ. тээврийн зардал эмчилгээ, сувилагаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд дотоодын рашаан сувилалд 111 4 620 900
7800 хараагүй хүний брайлын үсгээр бичсэн захидал, ил захидал, брайл хэвлэл 10кг хүртлэх илгээмжийг дотоодод үнэ төлбөргүй явуулж, хараагүйн зориулалттай техник тоног төхөөрөмж, материал хэрэгсэлийг дотоодод үнэ төлбөргүй хүргүүлэх дүн 0 0
7802 Хараагүй хүнд зориулсан браиль болон томруусан үсэгтэй ном, сурах бичиг сонин сэтгүүл хэвлэх зардал; 112 0 0
7801 Хараагүй хүний илгээмжийн үнэ; 113 0 0
7900 75 9 538 670
7901 ХБ хүүхэд болон ХЧ -аа бүрэн алдсан иргэний хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны зардлын хөнгөлөлт 114 0 0
7902 Бүрэн хараагүй иргэнтэй өрхийн суурин телефон утасны төлбөрийн хөнгөлөлт; 115 22 1 280 000
7903 Нийслэлээс 1000 болон хот суурин газарт нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг бүх шатны сургалтын байгууллагад хүргэж өгч, авдаг асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч нэг хүнд олгох унааны зардал хөнгөлөлт 116 53 8 258 670
7904 Бүрэн хараагүй иргэний эмчлүүлэх сувилуулах ирж буцах унааны зардал 117 0 0
7905 ХБ хүүхдийн зусланд амрах эрхийн бичгийн үнэ 118 0 0
7906 ХБИ-ний оршуулгын зардал 119 0 0
7000 БҮГД ДҮН 125 26 544 070,00$
Дарга:
Нягтлан бодогч:

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСӨВ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ

Posted by khovdmn on 2013/06/05

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСӨВ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН  2013 ОНЫ 05 САРЫН МЭДЭЭ
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд /өссөн дүнгээр, мян.төгрөг/
Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Данс Нэр
Хүн тоо Дүн Хүн тоо Дүн
ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ /2+3+11+13+14+16/ 1 0 0,00 0 57 293 567,39
3102010101 Нийгмийн халамжийн сан 2 0 0,00 0 9 798 437,28
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /7+8+9/ 3 0 0,00 0 47 391 748,93
3102060101 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 7 0 0,00 0 75 652,41
3102050101 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 8 0 0,00 0 44 683 756,41
3102070101 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 9 0 0,00 0 2 632 340,11
3102100101 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 11 0 0,00 0 0,00
3102120101 ОНОТХҮйлчилгээний харилцах 13 0 0,00 0 103 381,18
3102130101 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны харилцах 14 0 0,00 0 0,00
3102120100 Хүний хөгжлийн сангийн дэвтрийн харилцах (2) 16 0 0,00 0 0,00
ОРЛОГО /18+30+40+48+50+51+52/ 17 0 0,00 0 4 703 586 753,98
Хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилт /22+23+24+26+28+29/ 18 0 0,00 0 2 292 372 300,00
1303060100 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 22 0 0,00 0 508 840 200,00
1303050100 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 23 0 0,00 0 1 200 000 000,00
1303070100 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 24 0 0,00 0 60 000 000,00
1303100100 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 26 0 0,00 0 0,00
1303120100 ОНОТХҮйлчилгээний санхүүжилтийн орлого 28 0 0,00 0 33 000 000,00
1303130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны санхүүжилтийн  орлого 29 0 0,00 0 490 532 100,00
Нийгмийн халамжийн сан /31+32+33+34+35+36+37+38/ 30 0 0,00 0 2 406 876 609,75
1303010100 Улсын төсвийн санхүүжилтийн орлого 31 0 0,00 0 2 399 790 870,00
1302010200 Хандив, тусламжийн орлого 32 0 0,00 0 0,00
1303010200 Орон нутгийн төсвөөс хувиарласан хөрөнгө 33 0 0,00 0 0,00
1303000000 Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж, санхүүжилт 34 0 0,00 0 0,00
1401010100 Хүүгийн орлого 35 0 0,00 0 6 828 939,75
1401010001 Маягтын орлого 36 0 0,00 0 256 800,00
1401010000 Бусад орлого 37 0 0,00 0 0,00
1401011301 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны маягтын орлого 38 0 0,00 0 0,00
Хүүгийн орлого /44+45+46/ 40 0 0,00 0 2 257 116,10
1401060100 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 44 0 0,00 0 255 036,90
1401050100 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 45 0 0,00 0 1 855 132,34
1401070100 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 46 0 0,00 0 146 946,86
1401100100 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 48 0 0,00 0 0,00
1401120100 ОНОТХаламжийн мөнгөний үлдэгдэл хад орлого 50 0 0,00 0 201 459,33
1401130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны үлдэгдэл хадгалуулсны 51 0 0,00 0 1 879 268,80
Буцаасан орлого // 52 0 0,00 0 0,00
ЗАРЦУУЛАЛТ 65 0 0,00 0 0,00
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тайлангийн дүн /67+68+80+98+99+100+101+102+103+128+129/ 66 0 0,00 0 1 483 806 779,08
2702011000 Халамжийн тэтгэвэр 67 0 0,00 1 893 955 876 539,08
2702012100 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 68 0 0,00 1 001 224 511 200,00
2110 эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай,   ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асарч  байгаагийн улмаас хөдөлмөр эрхлэдэггүй хөдөлмөрийн насны иргэн- ДҮН (43+44) 69 0 0,00 0 0,00
2111 Ахмад настныг асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмж 70 0 0,00 432 96 801 600,00
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй иргэнд  олгох тэтгэмж- ДҮН (45+46) 71 0 0,00 0 0,00
2112 Байнгын асаргаа шаардлагатай, эмнэлгийн хяналтад байдаг  хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүртэлх насны хүүхдийг асарч  байгаагийн улмаас  хөдөлмөр эрхлэдэггүй хөдөлмөрийн насны иргэн 72 0 0,00 73 18 747 200,00
2113 Байнгын асаргаа шаардлагатай, эмнэлгийн хяналтад байдаг  хөгжлийн бэрхшээлтэй 18-аас дээш насны хүнийг асарч  байгаагийн улмаас  хөдөлмөр эрхлэдэггүй хөдөлмөрийн насны иргэн 73 0 0,00 207 47 092 800,00
2120 Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж харгазан дэмжиж байгаа иргэнд олгох тэтгэмж 74 0 0,00 66 13 644 800,00
2130 Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон хүчирхийллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон хүүхдийг мөн хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэнд олгох  тэтгэмж 75 0 0,00 27 4 686 400,00
2140 Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, төрөл садангийн хүнгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа иргэн- ДҮН (50+51) 76 0 0,00 0 0,00
2141 ахмад настаныг гэртээ асрамжилж байгаа иргэн 77 0 0,00 3 630 400,00
2142 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг гэртээ  асрамжилж байгаа иргэн 78 0 0,00 5 960 000,00
2151 16 хүртэлх насны байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдэд олгох мөнгөн тэтгэмж 79 0 0,00 188 41 996 000,00
2702012200 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж   ДҮН (53+54+55+56+57+58) 80 0 0,00 334 138 260 000,00
2241 гурав хүртэлх насны ихэр хүүхэд 81 0 0,00 2 240 000,00
2242 байнгын асаргаа шаардлагатай иргэн 82 0 0,00 234 16 020 000,00
2243 гурав ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртэлх насны/ хүүхэдтэй  өрх толгойлсон эх /эцэг/ 83 0 0,00 30 3 600 000,00
2244 2 ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, иргэнд олгох тэтгэмж 84 0 0,00 46 92 000 000,00
2251 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн 85 0 0,00 7 8 400 000,00
2252 гэнэтийн аюул, ослын  улмаас орон гэргүй болсон өрх 86 0 0,00 5 6 000 000,00
2253 нэг удаагийн тусламж 87 0 0,00 4 4 800 000,00
2254 Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэр оронгүй иргэн 86 0 0,00 6 7 200 000,00
2261 халамжийн цэцэрлэгийн үнийн хөнгөлөлт 89 0 0,00 0 0,00
2702013000 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ ДҮН(60+61+62+63+64+65+66) 90 0 0,00 18 6 300 000,00
3100 амьдралын итгэл үнэмшил, хөдөлмөрийн дадал олгох, авъяасыг нь дэмжих зорилгоор зөвлөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах 91 0 0,00 0 0,00
3200 зохион байгуулалттайгаар хөдөлмөр эрхлүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох зэргээр ядуурлаас гарахад нь туслах, энэ чиглэлээр хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдэд зуучлан хамруулах 92 0 0,00 18 6 300 000,00
3300 сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах 93 0 0,00 0 0,00
3400 түр байрлуулан асрамжлах 94 0 0,00 0 0,00
3500 гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах 95 0 0,00 0 0,00
3600 Ижил төрлийн хэрэгцээ бүхий иргэдийг өөрсдийн санаачилгаар  нь бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулах, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх сургалтанд хамруулах 96 0 0,00 0 0,00
3700 НХТХ-ийн 191.1-д заасан иргэнийг асаргаа, сувилгааны болон гэр бүлдээ авч асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулах 97 0 0,00 0 0,00
2702014000 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 98 0 0,00 0 0,00
2702015000 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгогдож байгаа хөнгөлөлт, тусламж 99 0 0,00 2 630 113 469 120,00
2702017000 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу олгогдож байгаа хөнгөлөлт, тусламж 100 0 0,00 273 46 327 020,00
2702019001 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүн, сум, хорооны нийгмийн ажилтанд олгох урамшил 101 0 0,00 0 5 362 900,00
2702019002 Халамжийн үйл ажиллагааны зардал 102 0 0,00 0 0,00
2702019003 Маягт хэвлүүлсний зардал 103 0 0,00 0 0,00
2702130100 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны зардал 104 0 0,00 0 272 620 000,00
Улсын төсвөөс олгосон  тэтгэмж, тусламж /109+110+111+113/ 105 0 0,00 0 1 621 090 290,00
2702068104 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 109 0 0,00 2 479 492 669 570,00
2702058200 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 110 0 0,00 7 968 1 082 940 000,00
2702076000 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж (6100:6600) 111 0 0,00 82 45 480 720,00
2702108300 Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа Хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 113 0 0,00 0 0,00
Банкны шимтгэл /116+120+121+122+124+126/ 115 0 0,00 0 3 487 900,00
2702010100 Нийгмийн халамжийн сангийн шимтгэл 116 0 0,00 0 3 487 900,00
2702050500 Алдарт эхийн одонгийн тусламжийн шимтгэл 120 0 0,00 0 0,00
2702060600 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмжийн шимтгэл 121 0 0,00 0 0,00
2702070700 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжийн шимтгэл 122 0 0,00 0 0,00
2702101000 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгөний шимтгэл 124 0 0,00 0 0,00
2702121200 ОНОТХҮйлчилгээний банкны шимтгэл 126 0 0,00 0 0,00
2702130200 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны банкны шимтгэл 127 0 0,00 0 0,00
2702019007 Нийгмийн халамжийн бусад хөтөлбөрийн данс 128 0 0,00 0 0,00
2702019008 ЗГ-ийн нөөцийн зарцуулалтын данс 129 0 0,00 0 0,00
Зарлагын нийт дүн /131+132+133+134+135+136+137+138+139+141/ 130 0 16 678 3 114 684 969,08
Нийгмийн халамжийн сан 131 0 0,00 0 1 487 294 679,08
Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 132 0 0,00 0 0,00
Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгөн тусламж 133 0 0,00 0 0,00
Шинэ гэр бүлийн мөнгөн тусламж 134 0 0,00 0 0,00
Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 135 0 0,00 0 492 669 570,00
Алдарт эхийн одонгийн тусламж 136 0 0,00 0 1 082 940 000,00
Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 137 0 0,00 0 45 480 720,00
МУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгосон нэмэгдэл 138 0 0,00 0 0,00
МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 139 0 0,00 0 0,00
ОНОТХҮйлчилгээний зардал 141 0 0,00 0 6 300 000,00
4110010100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Халамжийн сан/ 142 0 0,00 0 9 065 331,92
4110050100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Алдарт эхийн одонгийн мөнгө/ 142 0 0,00 0 44 640 000,00
4110070100 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт тусламж/ 142 0 0,00 0 2 610 660,00
4110 Олгогдоогүй мөнгөний зарцуулалт /БҮГД/ 142 0 0,00 0 56 315 991,92
Эцсийн үлдэгдэл 162 0 0,00 0 1 317 259 360,37
3102010101 Нийгмийн халамжийн сан 163 0 0,00 0 920 315 036,03
3102060101 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж 167 0 0,00 0 16 501 319,31
3102050101 Алдарт эхийн одонгийн тусламжийн шимтгэл 168 0 0,00 0 118 958 888,75
3102070101 Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 169 0 0,00 0 14 687 906,97
3102100101 МУХСан хүүхдийн хөгжлийн мөнгө 171 0 0,00 0 0,00
3102120101 ОНОТХҮйлчилгээний харилцах 173 0 0,00 0 27 004 840,51
3102130101 Хүнс тэжээл хөтөлбөрийн дансны харилцах 174 0 0,00 0 219 791 368,80
Баталгаажуулалт
Дарга: …………………………………………………… / Ч.Нохойжав /
Нягтлан бодогч: ………………………………………….. / Н.Оюунчулуун /

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

ХОВД АЙМГИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН 2013 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /сумын дүнгээр/

Posted by khovdmn on 2013/06/05

                                ХОВД АЙМГИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН 2013 ОНЫ  ЭХНИЙ 5 САРЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛ /сумын дүнгээр/
 /Мян.төг/
д/д Зардлын зүйл Алтай Булган Буянт Дарви Дөргөн Дуут Зэрэг Манхан Мөст Мөнххайрхан Мянгад Үенч Ховд Цэцэг Чандмань Эрдэнэбүрэн Жаргалант сумын дүн НХҮХэлтэс НИЙТ ДҮН
Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү Тө Гүй Зөрүү
1 Халамжийн тэтгэвэр 49715,6 41591,9 -8123,7 124288,9 96941,9 -27347,0 50293,7 39245,4 -11048,3 50293,7 42096,1 -8197,6 50293,7 40276,2 -10017,5 35263,4 26241,8 -9021,6 53762,2 37140,6 -16621,6 60699,2 40399,7 -20299,5 57808,8 32010,8 -25798,0 46825,1 26058,8 -20766,3 63011,6 51592,8 -11418,8 69948,6 49310,1 -20638,5 67636,3 32243,7 -35392,6 46247 31687,8 -14559,2 52606,1 45865,4 -6740,7 41044,2 23848,7 -17195,5 394246,6 308390,2 -85856,4 1313984,7 964941,9 -349042,8 14860 -14860,0 1328844,7 964941,9 -363902,8
2 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 8303,0 5868,0 -2435,0 13392,0 13392 0,0 8303,0 8303 0,0 8303 8303 0,0 8303 8303 0,0 8303 8303 0,0 8303 8303 0,0 9642,2 9642,2 0,0 9642,2 9642,2 0,0 8303 8303 0,0 9642,2 9642,2 0,0 10177,9 10177,9 0,0 9642,2 9642,2 0,0 8303 8303 0,0 8303 8303 0,0 8303 8303 0,0 42854,4 42854,4 0,0 188023,1 185588,1 -2435,0 39389,6 38923,1 -466,5 227412,7 224511,2 -2901,5
3 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 8295,6 7060,0 -1235,6 16535,4 15960 -575,4 8295,6 7020 -1275,6 8295,6 4420 -3875,6 8295,6 3180 -5115,6 8295,6 4880 -3415,6 8295,6 6420 -1875,6 14303,4 8880 -5423,4 14303,4 6320 -7983,4 8295,6 6690 -1605,6 11978,4 4180 -7798,4 11978,4 5200 -6778,4 11978,4 6186 -5792,4 8295,6 1772 -6523,6 8295,6 6690 -1605,6 8295,6 5680 -2615,6 60840,6 27520 -33320,6 224874,0 128058,0 -96816,0 77437,5 10202 -67235,5 302311,5 138260,0 -164051,5
4 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт, тусламж 15379,9 2798,9 -12581,0 32352,4 7362,9 -24989,5 13287,4 5145,46 -8141,9 14077,9 2338,95 -11739,0 12892,1 2951,5 -9940,6 12892,2 2534,7 -10357,5 17867,7 3357,5 -14510,2 16356,4 3620,7 -12735,7 17472,5 2769,6 -14702,9 12892,2 5978,6 -6913,6 14519,6 2711,9 -11807,7 17658,3 2527,1 -15131,2 16542,4 2493,2 -14049,2 13822,1 3734,6 -10087,5 14217,4 3793,3 -10424,1 13822,1 9997,8 -3824,3 166679,2 49352,42 -117326,8 422731,8 113469,1 -309262,7 9718,5 -9718,5 432450,3 113469,1 -318981,2
5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 6303,2 115,0 -6188,2 10985,7 2196,7 -8789,0 5777,7 639,8 -5137,9 5777,7 1286,1 -4491,6 5777,7 1460,22 -4317,5 5777,7 944,5 -4833,2 5777,7 1552,7 -4225,0 6661,2 3186,33 -3474,9 6428,7 2068,3 -4360,4 5777,7 799,75 -4978,0 6428,7 59,2 -6369,5 6731 1239,55 -5491,5 6428,7 1066,25 -5362,5 5777,7 0 -5777,7 5777,7 195 -5582,7 5777,7 5595,8 -181,9 43393,8 23921,78 -19472,0 145360,3 46327,0 -99033,3 0,0 145360,3 46327,0 -99033,3
6 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 149,5 111,5 -38,0 355,8 310,2 -45,6 175,0 98,7 -76,3 171 85,3 -85,7 171,4 107,8 -63,6 148,7 56,8 -91,9 177,2 137,1 -40,1 205,3 180,4 -24,9 201,6 160,5 -41,1 152,9 85,6 -67,3 196,2 120,3 -75,9 214 165,4 -48,6 207,6 100,7 -106,9 161,6 106,5 -55,1 166,5 134,3 -32,2 152,9 87,7 -65,2 1550 1340 -210,0 4557,2 3388,8 -1168,4 42437,5 5462 -36975,5 46994,7 8850,8 -38143,9
Халамжийн сангийн дүн 88146,8 57545,3 -30601,5 197910,2 136163,7 -61746,5 86132,4 60452,4 -25680,0 86918,9 58529,5 -28389,5 85733,5 56278,7 -29454,8 70680,6 42960,8 -27719,8 94183,4 56910,9 -37272,5 107867,7 65909,3 -41958,4 105857,2 52971,4 -52885,8 82246,5 47915,8 -34330,8 105776,7 68306,4 -37470,3 116708,2 68620,1 -48088,2 112435,6 51732,1 -60703,6 82607,0 45603,9 -37003,1 89366,3 64981,0 -24385,3 77395,5 53513,0 -23882,5 709564,6 453378,8 -256185,8 2299531,1 1441772,9 -857758,2 183843,1 54587,1 -129256,0 2483374,2 1496360,0 -987014,2
7 Жирэмсэн хөхүүл эхийн тэтгэмж 22320,0 18360,0 -3960,0 49104,0 49104 0,0 22320,0 16510,04 -5810,0 17856 15766,5 -2089,5 20088 16966,5 -3121,5 11160 10629,8 -530,2 20088 15717,4 -4370,7 24552 24552 0,0 13392,0 13392 0,0 24552 10512 -14040,0 24552 24552 0,0 24552 24247,2 -304,8 24552 24552 0,0 17856 17856 0,0 17856 15973,3 -1882,7 13392 10586,7 -2805,3 127168,2 127168,2 0,0 475360,2 436445,6 -38914,6 69480 56223,97 -13256,0 544840,2 492669,6 -52170,6
8 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 1000,0 -1000,0 2000,0 0 -2000,0 1000,0 0 -1000,0 1000 0 -1000,0 1000 500 -500,0 1000 1000 0,0 1000 0 -1000,0 1000 0 -1000,0 1000,0 0 -1000,0 1000 -1000,0 1000 300 -700,0 1000 0 -1000,0 1000 0 -1000,0 1000 500 -500,0 1000 500 -500,0 1000 0 -1000,0 16000 3500 -12500,0 33000,0 6300,0 -26700,0 0 0,0 33000,0 6300,0 -26700,0
9 Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг 33480,0 20600,0 -12880,0 83700,0 77180 -6520,0 8370,0 4550 -3820,0 6277,5 3590 -2687,5 20925 15670 -5255,0 8370 3680 -4690,0 12555 9730 -2825,0 16740 11760 -4980,0 14647,5 7000 -7647,5 6277,5 3950 -2327,5 7533 3780 -3753,0 41850 29140 -12710,0 25110 10150 -14960,0 9207 2880 -6327,0 20088 8870 -11218,0 5859 1200 -4659,0 126216,6 58890 -67326,6 447206,1 272620,0 -174586,1 101075,9 -101075,9 548282,0 272620,0 -275662,0
Дүн 56800,0 38960,0 -17840,0 134804,0 126284,0 -8520,0 31690,0 21060,0 -10630,0 25133,5 19356,5 -5777,0 42013,0 33136,5 -8876,5 20530,0 15309,8 -5220,2 33643,0 25447,4 -8195,7 42292,0 36312,0 -5980,0 29039,5 20392,0 -8647,5 31829,5 14462,0 -17367,5 33085,0 28632,0 -4453,0 67402,0 53387,2 -14014,8 50662,0 34702,0 -15960,0 28063,0 21236,0 -6827,0 38944,0 25343,3 -13600,7 20251,0 11786,7 -8464,3 269384,8 189558,2 -79826,6 955566,3 715365,6 -240200,7 170555,9 56224,0 -114331,9 1126122,2 771589,6 -354532,6
НИЙТ ДҮН 144946,8 96505,3 -48441,5 332714,2 262447,7 -70266,5 117822,4 81512,4 -36310,0 112052,4 77886,0 -34166,5 127746,5 89415,2 -38331,3 91210,6 58270,6 -32940,0 127826,4 82358,3 -45468,2 150159,7 ####### -47938,4 134896,7 73363,4 -61533,3 114076,0 62377,8 -51698,3 138861,7 96938,4 -41923,3 184110,2 ####### -62103,0 163097,6 86434,1 -76663,6 110670,0 66839,9 -43830,1 128310,3 90324,3 -37986,0 97646,5 65299,7 -32346,8 978949,4 642937,0 -336012,4 3255097,4 2157138,5 -1097958,9 354399,0 110811,1 -243587,9 3609496,4 2267949,6 -1341546,8

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

Эх хүүхдийн тэтгэмж, тусламж үйлчилгээний тайлан

Posted by khovdmn on 2013/06/05

ЭХ, ХҮҮДЭД ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ, ХҮҮХЭД, ЭХ, ГЭР БҮЛД ҮЗҮҮЛСЭН
МӨНГӨН ТУСЛАМЖИЙН ТАЙЛАН
Маягт 10
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / өссөн дүнгээр
Хүний тоо
Тайлант хугацаанд хамрагдсан өрх
Оны эхэнд байгаа нэмэгдсэн хасагдсан тайлангийн эцэст
байгаа
шинээр үрчилж авсан шилжиж ирсэн Бусад 18 нас хүрсэн үрчлэгдсэн нас барсан шилжсэн Бусад Олгосон тэтгэмж, тусламж
(төгрөг)
Ангилал Тусламжийн төрөл м/д
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8101 Хүүхдийн тэтгэмж 1 0 0 0 0 0
8102 Шинээр төрсөн хүүхдэд олгох мөнгөн тусламж 2 0 0 0 0 0
8103 Шинэ гэр бүл бологсдод олгох мөнгөн тусламж 3 0 0 0 0 0
8104 Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж 4 1731 0 0 1 881 302 117 370
8201 “Эхийн алдарт” нэгдүгээр зэргийн одон 5 3087 0 0 3 245 649 000 000
8202 “Эхийн алдарт” хоёрдугаар зэргийн одонтой эхэд үзүүлсэн мөнгөн тусламж 6 4174 0 0 4 520 452 000 000
8211 1-р одонгийн дагалдах мөнгөн тэтгэмж 7 1 0 0 1 40 000
8212 2-р одонгийн дагалдах мөнгөн тэтгэмж 8 1 0 0 2 40 000
8300 БҮГД ДҮН 8994 0,00 ## 9 649 1 403 197 370
Дарга:
Нягтлан бодогч:

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс – Алдар цолтой ахмад настанд үзүүлсэн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний тайлан 2013.03.31

Posted by khovdmn on 2013/06/05

Маягт 9
АЛДАР ЦОЛТОЙ АХМАД НАСТАНД ҮЗҮҮЛСЭН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / өссөн дүнгээр
Гаргасан зардал
(төгрөг)
Ангилал Хөнгөлөлт үйлчилгээний төрөл м/д Хүний тоо
6101 Ахмад дайчин 1 17 10 200 000,00
6102 Хөдөлмөрийн баатарт үзүүлсэн  мөнгөн тусламж 2 0 0,00
6103 Ардын цолтонд үзүүлсэн  мөнгөн тусламж 3 0 0,00
6104 Ахмад дайчин 4 0 0,00
6105 Дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/ -т үзүүлсэн  мөнгөн тусламж 5 0 0,00
6111 Ахмад дайчин, дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр(нөхөр)-т олгох мөнгөн тусламж 6 0 0,00
6201 Монгол улсын гавьяатад үзүүлэх мөнгөн тусламж 7 0 0,00
6202 Төрийн соёрхолд үзүүлсэн мөнгөн тусламж 8 0 0,00
6203 Улсын ударникт үзүүлсэн мөнгөн тусламж 9 2 200 000,00
6204 Хувьсгалт тэмцэлийн ахмад зүтгэлтэнд үзүүлсэн мөнгөн тусламж 10 0 0,00
6301 Монгол улсын баатарын замын зардлын хөнгөлөлт 11 0 0,00
6302 Хөдөлмөрийн баатарын замын зардлын хөнгөлөлт 12 1 306 520,00
6303 Ардын цолтоны замын зардлын хөнгөлөлт 13 0 0,00
6304 Ахмад дайчины  замын зардлын хөнгөлөлт 14 0 0,00
6305 Гавъяат цолтоны замын зардлын хөнгөлөлт 15 4 1 047 000,00
6306 Төрийн соёрхолтоны  замын зардлын хөнгөлөлт 16 0 0,00
6307 Улсын ударникийн замын зардлын хөнгөлөлт 17 0 0,00
6308 Хувьсгалт тэмцэлийн ахмад зүтгэлтний  замын зардлын хөнгөлөлт 18 0 0,00
6401 Монгол улсын баатарын рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 19 0 0,00
6402 Хөдөлмөрийн баатарын рашаан сувилалын замын зардал 20 0 0,00
6403 Ардын цолтоны рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 21 0 0,00
6404 Ахмад дайчины рашаан сувилалын замын зардал 22 0 0,00
6405 Гавъяат цолтоны рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 23 1 200 000,00
6406 Төрийн соёрхолтоны рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 24 0 0,00
6407 Улсын ударникийн рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 25 0 0,00
6408 Хувьсгалт тэмцэлийн ахмад зүтгэлтний рашаан сувилалын замын зардал, эрхийн бичгийн үнэ 26 0 0,00
6501 Монгол улсын баатарын орон сууцны хөлс 27 0 0,00
6502 Хөдөлмөрийн баатарын орон сууцны хөлс 28 0 0,00
6503 Ардын цолтоны орон сууцны хөлс 29 0 0,00
6504 Ахмад дайчины орон сууцны хөлс 30 0 0,00
6505 Гавъяат цолтоны орон сууцны хөлс 31 1 140 000,00
6506 Төрийн соёрхолтоны орон сууцны хөлс 32 0 0,00
6507 Улсын ударникийн орон сууцны хөлс 33 0 0,00
6508 Хувьсгалт тэмцэлийн ахмад настан орон сууцны хөлс 34 0 0,00
6509 ТӨАТ-хашиж байсан ахмадын орон сууцны хөлс 35 0 0,00
6601 Монгол улсын баатарын түлшний үнэ 36 0 0,00
6602 Хөдөлмөрийн баатарын түлшний үнэ 37 0 0,00
6603 Ардын цолтоны түлшний үнэ 38 0 0,00
6604 Ахмад дайчины  түлшний үнэ 39 0 0,00
6605 Гавъяат цолтоны түлшний үнэ 40 0 0,00
6606 Төрийн соёрхолтоны түлшний үнэ 41 0 0,00
6607 Улсын ударникийн түлшний үнэ 42 0 0,00
6608 Хувьсгалт тэмцэлийн ахмад настан  түлшний үнэ 43 0 0,00
6609 ТӨАТ хашиж байсан ахмадын түлшний үнэ 44 0 0,00
6701 Монгол улсын баатар 45 0 0,00
6702 Хөдөлмөрийн баатар 46 3 1 800 000,00
6703 Ардын цолтон 47 0 0,00
6704 Гавьяат цолтон 48 26 12 750 000,00
6705 Монгол улсын төрийн шагналт 49 0 0,00
6706 Төрийн соёрхолт 50 0 0,00
6707 Улсын ударник 51 1 450 000,00
6708 Хувьсгалт тэмцлийн зүтгэлтэн 52 0 0,00
6709 Дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/ -т үзүүлсэн  мөнгөн тусламж 53 0 0,00
6000 БҮГД ДҮН 56 27 093 520,00
Дарга:
Нягтлан бодогч:

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

Аймгийн хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтэс – Ахмад настанд үзүүлсэн халамж, үйлчилгээний тайлан

Posted by khovdmn on 2013/06/05

Маягт 6
АХМАД НАСТАНД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Аймаг/дүүргийн нэр: Ховд Хамрагдсан огноо: / 20130101-20130331 / өссөн дүнгээр
Гаргасан зардал
(төгрөг)
Ангилал Тусламжийн үйлчилгээний төрөл м/д Хүний тоо
5 100 Хөл, гар, шүд /үнэт металаас хийхээс бусад/ – ны, сонсох, харах эрхтэний ортопедийн хэрэгсэл дотоодод хийлгэсэн зардал 61 4 739 000
5101 Сүүж-түнхний үе 1 0 0
5107 Тавхайн урд хэсэг 2 0 0
5113 Шүд 3 45 3 584 000
5115 Шилэн болон хуванцар шүд 4 3 180 000
5117 Сонсголын аппарат 5 1 350 000
5121 Контактны линз 6 0 0
5123 Өвдөгний үе 7 0 0
5131 Алхуулагч 8 0 0
5133 Хөтөвч, суултуур 9 12 625 000
хүндэт донор ахмад настанд олгосон орон сууцны хөлс, түлшний үнэ 0 0
5303 Хүндэт донор ахмад настаны орон сууцны хөлс 10 0 0
5 400 Хүндэт донор болон эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэлийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50%-ийг жилд нэг удаа нөхөн олгох 1 92 000
5402 Хүндэт донор ахмад настаны рагаан сувилалд амрах тээврийн хэрэгслийн зардал, амрах эрхийн бичгийн үнэ 11 1 92 000
5 100 Хөл, гар, шүд /үнэт металаас хийхээс бусад/ – ны, сонсох, харах эрхтэний ортопедийн хэрэгсэл дотоодод хийлгэсэн зардал 0 0
5103 Дунд чөмөг 12 0 0
5104 Шилбэ 13 0 0
5118 Харааны шил 14 0 0
5119 Өвдөгний тулгууртай шилбэний протез 15 0 0
5120 Хиймэл буйл 16 0 0
5134 Контакт линз 17 0 0
5201 Амрах эрхийн бичгийн хөнгөлөлтийн үнэ 18 98 4 360 900
5601 1000 ба түүнээс дээш км алслагдсан газарт оршин суудаг ахмад настаны унааны нэг талын зардал 19 116 18 809 510
5701 Ахмад настны хүндэтгэл 20 0 0
5714 Харъяалалгүй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх 21 2 000 27 000 000
5 100 Хөл, гар, шүд /үнэт металаас хийхээс бусад/ – ны, сонсох, харах эрхтэний ортопедийн хэрэгсэл дотоодод хийлгэсэн зардал 0 0
5105 Өвдөг үе 22 0 0
5106 Тавхай 23 0 0
5110 Шуу 24 0 0
5111 Сарвуу 25 0 0
5112 Буйл 26 0 0
5125 Шилбэний түгжээт хадаас 27 0 0
5127 Шилэн нүд 28 0 0
5128 Нурууны бэхэлгээ 29 0 0
хүндэт донор ахмад настанд олгосон орон сууцны хөлс, түлшний үнэ 0 0
5304 Хүндэт донор ахмад настаны түлшний үнэ 30 0 0
5 400 Хүндэт донор болон эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэлийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50%-ийг жилд нэг удаа нөхөн олгох 17 2 029 850
5401 Ахмад настаны рашаан сувилалд амрах тээврийн хэрэгсэлийн зардал, амрах эрхийн бичгийн үнэ 31 17 2 029 850
5711 2-р одонгийн дагалдах мөнгөн тэтгэмж 32 0 0
5712 Өөрийн байгууллагаас тэтгэвэр гарсан ахмад настанд тэмдэглэлт баяраар хүндэтгэл үзүүлэх 33 7 589 250
5713 100 ба түүнээс дээш настай өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх 34 0 0
5 100 Хөл, гар, шүд /үнэт металаас хийхээс бусад/ – ны, сонсох, харах эрхтэний ортопедийн хэрэгсэл дотоодод хийлгэсэн зардал 25 17 200 000
5102 Шүүж-түнх 35 3 14 000 000
5108 Мөр 36 1 400 000
5109 Бугалга 37 0 0
5114 Эрүү 38 0 0
5116 Нүдний болор 39 4 1 110 000
5122 Дунд чихний титан 40 0 0
5124 Өвдөгний тулгууртай шилбэ 41 0 0
5126 Хиймэл түнх 42 0 0
5129 Төрөл бүрийн чиг 43 0 0
5130 Гарын таяг 44 7 190 000
5132 Тэргэнцэр 45 10 1 500 000
тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй, эсвэл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бөгөөд ахмад настанд олгосон орон сууцны хөлсний хөлс, түлшний үнэ 1 140 000
5301 Ахмад насны орон сууцны хөлс 46 0 0
5302 Ахмад настны түлшний үнэ 47 1 140 000
5501 Ахмад настаны оршуулгын зардал 48 1 225 000
5710 1-р одонгийн дагалдах мөнгөн тэтгэмж 49 0 0
5000 БҮГД ДҮН 2327 75 185 510
Дарга:
Нягтлан бодогч:

Posted in - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс | Leave a Comment »

Хар ус, Хар нуурын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа төсвийн гүйцэтгэлийн зарлага 2013 оны 5 сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/03

66-1-236-00005Khar nuur medee -01sariin medee-02 Sariin medee-01 (2)

Posted in Хар ус нуурын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа | Leave a Comment »

Аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 04 сарын мэдээ (үргэлжлэл)

Posted by khovdmn on 2013/05/22

66-1-236-0000666-1-236-0000566-1-236-00004

Posted in - Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс | Leave a Comment »

Аймгийн Ойн ангийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 4 сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/22

66-1-236-0000266-1-236-00001

Posted in Ойн анги | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 4 сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/21

66-1-236-0001566-1-236-0001666-1-236-00017

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

Прокурорын газар 2013 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/21

66-1-236-0001866-1-236-0001966-1-236-0002066-1-236-0002266-1-236-0002166-1-236-0002466-1-236-0002566-1-236-0002666-1-236-0002766-1-236-0002866-1-236-0002966-1-236-00035

Posted in Прокурорын газар | Leave a Comment »

БОЭТөв Өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ 2013 оны 4 сарын мэдээ (үргэлжлэл)

Posted by khovdmn on 2013/05/20

66-1-236-0003666-1-236-0003766-1-236-00038

Posted in Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв | Leave a Comment »

Ховд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх тендерийн урилга

Posted by khovdmn on 2013/05/16

 

Тендер зарлах өдөр: 2013-05-15
Тендер шалгаруулалтын нэр: Ховд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2013/05.

Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ховд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна..

Тендерийн баримт бичгийг ( хүсвэл нэмэлт хувийг ) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийг 2013 оны 6-р сарын 14 ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 6-р сарын 14 -ний өдрийн, 11 цаг 00 минутад нээнэ..

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Ховд аймгийн ЗДТГ, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс, 99045225

с

Posted in Худалдан авалтын мэдээлэл (урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн) | Leave a Comment »

Жаргалант сумын орон сууцны хороолол болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн өмнөх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуух хогийн сав хийж суурилуулах тендер шалгаруулалт

Posted by khovdmn on 2013/05/16

Тендер зарлах өдөр: 2013-05-15 Тендер шалгаруулалтын нэр: Жаргалант сумын орон сууцны хороолол болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн өмнөх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуух хогийн сав хийж суурилуулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТШ/2013/Ажил-02. Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос

Жаргалант сумын орон сууцны хороолол болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн өмнөх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуух хогийн сав хийж суурилуулах –ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.Багц

1 дүгээр багц  Орон сууцны хороололуудын дунд болон сургууль цэцэрлэгийн өмнө тавих гүний хогийн сав
Багц  2 дугаар багц           Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуух хогын сав. Тендерийн баримт бичгийг ( хүсвэл нэмэлт хувийг ) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 100000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерийг 2013 оны 6-р сарын 14 ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2013 оны 6-р сарын 14 -ний өдрийн, 11 цаг 00 минутад нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ, 2 давхар, нийгмийн бодлого хариуцсан орлогч дарга Б.Шинэзориг Утас: 70433090, 99767684

 

 

Ховд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст суудлын автомашин нийлүүлэх

 

 

Posted in Худалдан авалтын мэдээлэл (урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн) | Leave a Comment »

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл

Posted by khovdmn on 2013/05/16

Geree baiguulah medegdel 04Geree baiguulah medegdel 03Geree baiguulah medegdel 01

Posted in Худалдан авалтын гэрээ | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгал 2013 оны I улирал Тайлангийн тодруулга 03

Posted by khovdmn on 2013/05/16

Niigmiin daatgal - 2013 on IV uliral 03Niigmiin daatgal - 2013 on IV uliral 02Niigmiin daatgal - 2013 on IV uliral 01Niigmiin daatgal - TushaalHudulmuriin heltes medeelel 02Hudulmuriin heltes medeelel 02Hudulmuriin heltes medeelel 01Hudulmuriin heltes 2013 onii IV sar medee

Posted in - Нийгмийн даатгалын хэлтэс | Leave a Comment »

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2013 ОНЫ 04-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Posted by khovdmn on 2013/05/16

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2013 ОНЫ 04-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
ЇЗЇЇЛЭЛТ Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/
Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/
0 НИЙТ ДЇН 2,221,054.70 2,002,314.50
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 9,132.90
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 42,027.60
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 2,221,054.70 2,221,054.70
16       Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 2,221,054.70 2,221,054.70
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2,221,054.70 2,002,314.50
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 2,221,054.70 2,002,314.50
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 2,118,681.90 1,902,940.40
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,205,288.20 1,168,534.20
21                Їндсэн цалин 998,524.80 979,287.20
22                Нэмэгдэл цалин 65,422.10 52,982.90
23                Гэрээт ажлын цалин 67,397.20 63,816.90
25                Їр дїнгийн урамшуулал 73,944.10 72,447.20
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 132,519.30 117,752.20
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 117,641.00 109,914.40
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 109,422.20 108,314.40
29                   Тэтгэмжийн даатгал 5,770.80 640.10
30                   ЇОМШ євчний даатгал 2,019.50 799.90
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 428.50 160.00
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 14,878.30 7,837.80
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 14,878.30 7,837.80
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 780,874.40 616,654.00
35                Бичиг хэргийн зардал 2,306.90 1,356.90
36                Гэрэл цахилгаан 26,639.90 18,437.10
37                Тїлш, халаалт 203,776.50 147,643.00
38                Тээвэр (шатахуун) 10,293.80 9,209.90
39                Шуудан, холбоо 2,032.80 1,269.40
40                Цэвэр, бохир ус 46,101.20 39,337.20
41                Дотоод албан томилолт 2,736.90 1,487.70
43                Ном хэвлэл авах 1,231.30 601.60
46                Эд хогшил худалдан авах 3,558.10 2,346.10
47                   Багаж, хэрэгсэл 118.00
48                   Тавилга 415.00 457.60
49                   Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 117.30
50                   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 3,440.10 1,771.20
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 10,505.50 6,528.30
53                Хоол 452,893.50 378,862.30
54                Эм 512.40 242.90
55                Урсгал засвар 1,729.90 12.00
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 1,989.50 1,007.10
59                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 2,324.60 1,110.50
60                Холбооны суваг ашигласны хєлс 3,546.00 1,442.80
78                Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 8,695.60 5,759.20
80                   Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 8,695.60 5,759.20
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 102,372.80 99,374.10
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 102,372.80 99,374.10
127                Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 10.00
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 102,372.80 99,364.10
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 32,994.90 21,649.50
131                   Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж
135                   Шагнал, урамшил 1,009.30 202.30
136                   Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 68,368.60 77,512.30
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 218,740.20
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 218,740.20
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 6,580.30
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 42,661.70
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 20 20
166       Тєсвийн байгууллага 20 20
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 433.00 433,00
169          Удирдах ажилтан 21.00 21,00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 246.00 246,00
171          Їйлчилэх ажилтан 142.00 142,00
172          ТЄУЇГ-ын ажилтан
173          Гэрээт ажилчид 24.00 24,00

Posted in - Боловсрол, соёлын газар | Leave a Comment »

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Posted by khovdmn on 2013/05/16

                                      ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 4 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
ЇЗЇЇЛЭЛТ Ємнєх сарын
тєлєвлєгєє
Ємнєх сарын
гїйцэтгэл
Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/
Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/
Гїйцэтгэл
/сарын дїнгээр/ ХЭЛБЭЛЗЭЛ
0 НИЙТ ДЇН 3,034,739.10 2,771,232.00 3,852,521.70 3,446,948.33 675,716.33
1 ТЄСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2    Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл 46,927.90 46,927.90
3       Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний їлдэгдэл 46,927.90 46,927.90
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 60,704.70 53,620.00 (7,084.70)
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 62,411.06 101,500.52 39,089.46
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 3,034,739.10 3,006,213.70 3,852,521.70 3,838,791.60 832,577.90
10       Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 498.00 664.00
11       Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 11,526.90 3,265.30 15,379.20 11,535.70 8,270.40
14       Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 219,199.50 209,236.90 290,300.80 286,475.30 77,238.40
16       Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 2,803,514.70 2,793,711.50 3,540,730.60 3,540,780.60 747,069.10
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 3,034,739.10 2,771,232.00 3,852,521.70 3,446,948.33 675,716.33
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 3,034,739.10 2,771,232.00 3,852,521.70 3,446,948.33 675,716.33
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 2,647,064.80 2,542,016.30 3,443,310.30 3,196,943.63 654,927.33
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,648,335.70 1,615,237.30 2,227,203.90 2,136,435.60 521,198.30
21                Їндсэн цалин 1,459,569.70 1,441,079.60 2,012,917.30 1,939,067.00 497,987.40
22                Нэмэгдэл цалин 26,060.40 25,391.90 35,615.10 30,348.00 4,956.10
23                Гэрээт ажлын цалин 48,153.60 47,514.60 64,201.50 52,789.40 5,274.80
24                Унаа, хоолны хєнгєлєлт 2,611.40 2,090.80 3,481.00 2,553.30 462.50
25                Їр дїнгийн урамшуулал 111,940.60 99,160.40 111,940.60 111,677.90 12,517.50
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 182,083.80 187,020.90 246,014.90 210,736.90 23,716.00
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 149,117.50 155,931.20 201,471.10 181,941.10 26,009.90
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 137,591.30 155,931.20 188,866.60 181,941.10 26,009.90
29                   Тэтгэмжийн даатгал 4,035.30 4,262.30
30                   ЇОМШ євчний даатгал 6,018.80 6,728.60
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 1,472.10 1,699.20
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 32,966.30 31,089.70 44,543.80 28,795.80 (2,293.90)
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 32,966.30 31,089.70 44,543.80 28,795.80 (2,293.90)
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 816,645.30 739,758.10 970,091.50 849,771.13 110,013.03
35                Бичиг хэргийн зардал 5,321.70 3,982.00 7,265.80 5,654.80 1,672.80
36                Гэрэл цахилгаан 24,264.10 15,110.40 31,250.80 21,293.70 6,183.30
37                Тїлш, халаалт 492,070.80 468,341.20 515,697.80 486,416.60 18,075.40
38                Тээвэр (шатахуун) 7,670.70 4,955.00 10,175.70 6,670.90 1,715.90
39                Шуудан, холбоо 5,330.40 2,391.96 7,107.20 3,357.70 965.74
40                Цэвэр, бохир ус 75,847.70 74,482.10 101,643.60 91,290.20 16,808.10
41                Дотоод албан томилолт 4,274.40 2,477.00 4,603.30 3,091.90 614.90
43                Ном хэвлэл авах 7,537.30 1,600.40 7,616.70 2,345.00 744.60
44                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 11,763.90 8,429.50 15,047.20 12,382.30 3,952.80
46                Эд хогшил худалдан авах 2,572.20 4,521.10 2,802.90 4,676.60 155.50
50                   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 2,572.20 4,521.10 2,802.90 4,676.60 155.50
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 6,441.40 4,880.63 9,946.50 5,989.03 1,108.40
53                Хоол 135,936.30 122,164.70 202,260.10 174,113.50 51,948.80
54                Эм 471.10 210.30 733.30 250.20 39.90
55                Урсгал засвар 5,759.90 607.70 607.70
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 4,842.80 2,981.60 6,129.00 3,766.20 784.60
59                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 1,967.00 1,484.30 2,167.00 1,779.30 295.00
60                Холбооны суваг ашигласны хєлс 1,158.00 575.10 1,518.20 745.50 170.40
65                Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 600.00 600.00
67                   Баяр наадмын зардал 600.00 600.00
72                Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал 1,240.00 306.30 1,470.00 306.30
74                Гудамжны гэрэлтїїлэг, цэвэрлэгээ 18,000.00 10,468.10 22,000.00 12,343.80 1,875.70
76                Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 498.00 2,737.71 664.00 3,407.70 669.99
78                Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 215.00 171.10 430.00 171.10
83                   Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 215.00 171.10 430.00 171.10
87                Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 702.50 2,122.60 1,502.50 3,465.00 1,342.40
90                   Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ 32.50 2,122.60 32.50 2,979.60 857.00
92                   Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад) 340.00 990.00 485.40 485.40
94                   Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 330.00 480.00
100                Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 670.00 750.00 281.10 281.10
103                Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 7,250.00 5,365.00 10,950.00 5,365.00
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 387,674.30 229,215.70 409,211.40 250,004.70 20,789.00
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 285,406.20 170,751.20 272,854.60 181,011.50 10,260.30
127                Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 2,050.00 1,030.00 2,400.00 1,230.00 200.00
128                Нєхєн олговор 1,000.00
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 283,356.20 169,721.20 269,454.60 179,781.50 10,060.30
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 168,338.40 85,234.50 154,312.10 95,233.90 9,999.40
131                   Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 700.00 860.00
135                   Шагнал, урамшил 1,741.60 197.60 1,901.60 258.50 60.90
136                   Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 112,576.20 84,289.10 112,380.90 84,289.10
139             Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг 102,268.10 58,464.50 136,356.80 68,993.20 10,528.70
140                Їдийн цай 102,268.10 58,464.50 136,356.80 68,993.20 10,528.70
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 281,909.60 0.00 438,771.17 156,861.57
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 281,909.60 438,771.17 156,861.57
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 53,620.00 43,421.70 (10,198.30)
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 101,500.52 268,610.79 167,110.27
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 33 33 33 33
166       Тєсвийн байгууллага 33 33 33 33
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 941.00 938.00 941.00 932.00 (6.00)
169          Удирдах ажилтан 48.00 48.00 48.00 48.00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 628.00 627.00 628.00 626.00 (1.00)
171          Їйлчилэх ажилтан 217.00 215.00 217.00 216.00 1.00
173          Гэрээт ажилчид 48.00 48.00 48.00 42.00 (6.00)
0 Ясли,цэцэрлэг 800,265.20 743,988.83 1,041,125.30 946,340.83 202,352.00
1 ТЄСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 12,902.20 9,132.90 (3,769.30)
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 14,104.10 31,553.50 17,449.40
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 800,265.20 800,265.20 1,041,125.30 1,035,678.20 235,413.00
16       Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 800,265.20 800,265.20 1,035,678.20 1,035,678.20 235,413.00
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 800,265.20 743,988.83 1,041,125.30 946,340.83 202,352.00
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 800,265.20 743,988.83 1,041,125.30 946,340.83 202,352.00
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 708,956.20 673,492.33 956,893.40 875,784.03 202,291.70
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 386,450.50 382,705.00 514,530.10 503,040.50 120,335.50
21                Їндсэн цалин 319,719.60 306,517.30 436,251.60 425,598.00 119,080.70
22                Нэмэгдэл цалин 20,861.40 25,391.90 28,683.10 25,985.30 593.40
23                Гэрээт ажлын цалин 14,032.50 15,729.30 18,710.00 16,559.10 829.80
25                Їр дїнгийн урамшуулал 31,837.00 35,066.50 31,837.00 34,898.10 (168.40)
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 42,509.30 42,265.30 56,598.00 44,264.60 1,999.30
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 34,780.40 35,067.00 46,307.40 38,553.70 3,486.70
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 32,416.30 35,067.00 44,028.90 38,553.70 3,486.70
29                   Тэтгэмжийн даатгал 945.60 945.60
30                   ЇОМШ євчний даатгал 1,182.00 1,182.00
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 236.50 236.50
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 7,728.90 7,198.30 10,290.60 5,710.90 (1,487.40)
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 7,728.90 7,198.30 10,290.60 5,710.90 (1,487.40)
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 279,996.40 248,522.03 385,765.30 328,478.93 79,956.90
35                Бичиг хэргийн зардал 709.90 475.70 939.20 629.70 154.00
36                Гэрэл цахилгаан 11,817.50 7,942.30 15,510.20 10,730.00 2,787.70
37                Тїлш, халаалт 88,569.30 79,902.20 110,063.30 94,677.60 14,775.40
38                Тээвэр (шатахуун) 830.70 454.30 1,055.70 749.20 294.90
39                Шуудан, холбоо 624.00 363.80 832.00 521.50 157.70
40                Цэвэр, бохир ус 30,523.80 29,854.20 40,698.40 37,852.00 7,997.80
41                Дотоод албан томилолт 816.80 432.50 895.70 452.50 20.00
43                Ном хэвлэл авах 386.90 210.30 466.30 282.20 71.90
44                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,349.40 1,603.10 3,010.90 2,160.30 557.20
46                Эд хогшил худалдан авах 764.90 657.50 995.60 813.00 155.50
50                   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 764.90 657.50 995.60 813.00 155.50
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 2,976.10 2,642.33 3,938.90 3,174.13 531.80
53                Хоол 135,936.30 122,164.70 202,260.10 174,113.50 51,948.80
54                Эм 208.90 135.80 208.90 135.80
55                Урсгал засвар 848.00 12.00 12.00
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 1,618.90 687.50 1,618.90 822.50 135.00
59                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 705.00 420.70 905.00 607.50 186.80
60                Холбооны суваг ашигласны хєлс 1,158.00 575.10 1,518.20 745.50 170.40
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 91,309.00 70,496.50 84,231.90 70,556.80 60.30
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 91,309.00 70,496.50 84,231.90 70,556.80 60.30
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 91,309.00 70,496.50 84,231.90 70,556.80 60.30
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 35,230.10 21,649.50 28,153.00 21,648.90 (0.60)
135                   Шагнал, урамшил 216.60 35.60 216.60 96.50 60.90
136                   Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 55,862.30 48,811.40 55,862.30 48,811.40
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 56,276.37 0.00 89,337.37 33,061.00
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 56,276.37 89,337.37 33,061.00
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 9,132.90 6,580.30 (2,552.60)
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 31,553.50 62,035.90 30,482.40
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 11 11 11 11
166       Тєсвийн байгууллага 11 11 11 11
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 251.00 248.00 251.00 243.00 (5.00)
169          Удирдах ажилтан 11.00 11.00 11.00 11.00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 146.00 145.00 146.00 146.00 1.00
171          Їйлчилэх ажилтан 76.00 74.00 76.00 74.00
173          Гэрээт ажилчид 18.00 18.00 18.00 12.00 (6.00)
0 Ерєнхий боловсролын сургууль 2,014,776.40 1,858,177.66 2,520,431.60 2,273,534.50 415,356.84
1 ТЄСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 46,004.50 42,689.10 (3,315.40)
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 47,106.96 69,947.02 22,840.06
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 2,014,776.40 1,996,711.60 2,520,431.60 2,516,638.10 519,926.50
11       Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 11,526.90 3,265.30 15,379.20 11,535.70 8,270.40
16       Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 2,003,249.50 1,993,446.30 2,505,052.40 2,505,102.40 511,656.10
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 2,014,776.40 1,858,177.66 2,520,431.60 2,273,534.50 415,356.84
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 2,014,776.40 1,858,177.66 2,520,431.60 2,273,534.50 415,356.84
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 1,728,423.10 1,700,650.46 2,207,134.10 2,095,478.60 394,828.14
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,125,672.00 1,111,437.80 1,531,057.40 1,468,186.00 356,748.20
21                Їндсэн цалин 1,033,023.30 1,035,084.60 1,434,229.90 1,380,011.80 344,927.20
23                Гэрээт ажлын цалин 12,545.10 12,259.30 16,723.90 11,394.40 (864.90)
25                Їр дїнгийн урамшуулал 80,103.60 64,093.90 80,103.60 76,779.80 12,685.90
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 123,823.50 129,865.80 168,415.70 146,836.00 16,970.20
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 101,310.60 107,843.00 137,795.20 126,985.90 19,142.90
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 95,128.40 107,843.00 131,613.00 126,985.90 19,142.90
29                   Тэтгэмжийн даатгал 2,472.80 2,472.80
30                   ЇОМШ євчний даатгал 3,091.20 3,091.20
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 618.20 618.20
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 22,512.90 22,022.80 30,620.50 19,850.10 (2,172.70)
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 22,512.90 22,022.80 30,620.50 19,850.10 (2,172.70)
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 478,927.60 459,346.86 507,661.00 480,456.60 21,109.74
35                Бичиг хэргийн зардал 2,717.90 2,225.00 3,623.80 2,743.00 518.00
36                Гэрэл цахилгаан 10,256.60 6,936.90 12,820.60 9,208.00 2,271.10
37                Тїлш, халаалт 390,403.50 386,109.60 390,403.50 388,757.50 2,647.90
38                Тээвэр (шатахуун) 1,470.00 627.40 1,960.00 1,833.20 1,205.80
39                Шуудан, холбоо 3,083.40 1,358.66 4,111.20 2,114.90 756.24
40                Цэвэр, бохир ус 44,757.90 44,365.60 59,677.20 53,175.90 8,810.30
41                Дотоод албан томилолт 1,717.60 652.00 1,717.60 819.40 167.40
43                Ном хэвлэл авах 6,458.50 1,390.10 6,458.50 1,598.80 208.70
44                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 9,414.50 6,826.40 12,036.30 10,222.00 3,395.60
46                Эд хогшил худалдан авах 1,807.30 3,863.60 1,807.30 3,863.60
50                   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 1,807.30 3,863.60 1,807.30 3,863.60
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 2,292.30 1,684.40 4,584.60 2,060.40 376.00
54                Эм 262.20 74.50 524.40 114.40 39.90
55                Урсгал засвар 2,611.90
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 3,023.90 2,169.10 4,062.10 2,773.70 604.60
59                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 1,262.00 1,063.60 1,262.00 1,171.80 108.20
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 286,353.30 157,527.20 313,297.50 178,055.90 20,528.70
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 184,085.20 99,062.70 176,940.70 109,062.70 10,000.00
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 184,085.20 99,062.70 176,940.70 109,062.70 10,000.00
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 127,371.30 63,585.00 120,422.10 73,585.00 10,000.00
136                   Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 56,713.90 35,477.70 56,518.60 35,477.70
139             Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг 102,268.10 58,464.50 136,356.80 68,993.20 10,528.70
140                Їдийн цай 102,268.10 58,464.50 136,356.80 68,993.20 10,528.70
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 138,533.94 0.00 243,103.60 104,569.66
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 138,533.94 243,103.60 104,569.66
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 42,689.10 35,043.40 (7,645.70)
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 69,947.02 200,597.39 130,650.37
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 7 7 7 7
166       Тєсвийн байгууллага 7 7 7 7
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 604.00 604.00 604.00 603.00 (1.00)
169          Удирдах ажилтан 20.00 20.00 20.00 20.00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 449.00 449.00 449.00 447.00 (2.00)
171          Їйлчилэх ажилтан 121.00 121.00 121.00 122.00 1.00
173          Гэрээт ажилчид 14.00 14.00 14.00 14.00
0 Нийтийн ерєнхий їйлчилгээ 219,697.50 169,065.51 290,964.80 227,073.00 58,007.49
1 ТЄСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2    Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл 46,927.90 46,927.90
3       Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний їлдэгдэл 46,927.90 46,927.90
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 1,798.00 1,798.00
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 1,200.00 (1,200.00)
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 219,697.50 209,236.90 290,964.80 286,475.30 77,238.40
10       Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 498.00 664.00
14       Тєсвєєс урсгал санхїїжилт 219,199.50 209,236.90 290,300.80 286,475.30 77,238.40
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 219,697.50 169,065.51 290,964.80 227,073.00 58,007.49
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 219,697.50 169,065.51 290,964.80 227,073.00 58,007.49
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 209,685.50 167,873.51 279,282.80 225,681.00 57,807.49
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 136,213.20 121,094.50 181,616.40 165,209.10 44,114.60
21                Їндсэн цалин 106,826.80 99,477.70 142,435.80 133,457.20 33,979.50
22                Нэмэгдэл цалин 5,199.00 6,932.00 4,362.70 4,362.70
23                Гэрээт ажлын цалин 21,576.00 19,526.00 28,767.60 24,835.90 5,309.90
24                Унаа, хоолны хєнгєлєлт 2,611.40 2,090.80 3,481.00 2,553.30 462.50
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 15,751.00 14,889.80 21,001.20 19,636.30 4,746.50
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 13,026.50 13,021.20 17,368.50 16,401.50 3,380.30
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 10,046.60 13,021.20 13,224.70 16,401.50 3,380.30
29                   Тэтгэмжийн даатгал 616.90 843.90
30                   ЇОМШ євчний даатгал 1,745.60 2,455.40
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 617.40 844.50
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 2,724.50 1,868.60 3,632.70 3,234.80 1,366.20
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 2,724.50 1,868.60 3,632.70 3,234.80 1,366.20
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 57,721.30 31,889.21 76,665.20 40,835.60 8,946.39
35                Бичиг хэргийн зардал 1,893.90 1,281.30 2,702.80 2,282.10 1,000.80
36                Гэрэл цахилгаан 2,190.00 231.20 2,920.00 1,355.70 1,124.50
37                Тїлш, халаалт 13,098.00 2,329.40 15,231.00 2,981.50 652.10
38                Тээвэр (шатахуун) 5,370.00 3,873.30 7,160.00 4,088.50 215.20
39                Шуудан, холбоо 1,623.00 669.50 2,164.00 721.30 51.80
40                Цэвэр, бохир ус 566.00 262.30 1,268.00 262.30
41                Дотоод албан томилолт 1,740.00 1,392.50 1,990.00 1,820.00 427.50
43                Ном хэвлэл авах 691.90 691.90 464.00 464.00
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,173.00 553.90 1,423.00 754.50 200.60
55                Урсгал засвар 2,300.00 595.70 595.70
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 200.00 125.00 448.00 170.00 45.00
65                Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал 600.00 600.00
67                   Баяр наадмын зардал 600.00 600.00
72                Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал 1,240.00 306.30 1,470.00 306.30
74                Гудамжны гэрэлтїїлэг, цэвэрлэгээ 18,000.00 10,468.10 22,000.00 12,343.80 1,875.70
76                Орон нутгийн нєєц хєрєнгє 498.00 2,737.71 664.00 3,407.70 669.99
78                Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 215.00 171.10 430.00 171.10
83                   Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 215.00 171.10 430.00 171.10
87                Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс 702.50 2,122.60 1,502.50 3,465.00 1,342.40
90                   Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ 32.50 2,122.60 32.50 2,979.60 857.00
92                   Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (гадаад) 340.00 990.00 485.40 485.40
94                   Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 330.00 480.00
100                Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 670.00 750.00 281.10 281.10
103                Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх 7,250.00 5,365.00 10,950.00 5,365.00
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 10,012.00 1,192.00 11,682.00 1,392.00 200.00
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 10,012.00 1,192.00 11,682.00 1,392.00 200.00
127                Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 2,050.00 1,030.00 2,400.00 1,230.00 200.00
128                Нєхєн олговор 1,000.00
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 7,962.00 162.00 8,282.00 162.00
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 5,737.00 5,737.00
131                   Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 700.00 860.00
135                   Шагнал, урамшил 1,525.00 162.00 1,685.00 162.00
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 87,099.29 106,330.20 19,230.91
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 87,099.29 106,330.20 19,230.91
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 1,798.00 1,798.00
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 5,977.50 5,977.50
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 15 15 15 15
166       Тєсвийн байгууллага 15 15 15 15
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 86.00 86.00 86.00 86.00
169          Удирдах ажилтан 17.00 17.00 17.00 17.00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 33.00 33.00 33.00 33.00
171          Їйлчилэх ажилтан 20.00 20.00 20.00 20.00
173          Гэрээт ажилчид 16.00 16.00 16.00 16.00

Posted in Жаргалант сум | Leave a Comment »

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН 2013 ОНЫ 04-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Posted by khovdmn on 2013/05/16

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН 2013 ОНЫ 04-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
ЇЗЇЇЛЭЛТ Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/
Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/
0 НИЙТ ДЇН 6,624,149.20 5,941,902.40
4    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 49,448.30
5    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 136,963.70
6 I. ОРЛОГЫН ДЇН 6,624,149.20 6,631,345.70
11       Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 17,669.20 21,819.40
16       Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 6,606,480.00 6 606 480,00
17 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 6,624,149.20 5,941,902.40
18    А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 6,624,149.20 5,941,902.40
19       1. Бараа, їйлчилгээний зардал 5,877,339.40 5,485,721.40
20          1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 4,174,803.40 4,092,183.70
21                Їндсэн цалин 3,765,048.70 3,711,710.00
22                Нэмэгдэл цалин 20,332.80
23                Гэрээт ажлын цалин 181,565.00 148,312.60
25                Їр дїнгийн урамшуулал 228,189.70 211,828.30
26          1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 459,229.40 427,733.40
27                Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 416,344.60 397,768.40
28                   Тэтгэвэрийн даатгал 385,300.80 391,763.40
29                   Тэтгэмжийн даатгал 25,187.60 2,402.00
30                   ЇОМШ євчний даатгал 4,880.20 3,002.50
31                   Ажилгїйдлийн даатгал 976.00 600.50
32                Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 42,884.80 29,965.00
33                   Байгууллагаас тєлєх ЭМД-ын шимтгэл 42,884.80 29,965.00
34          1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,243,306.60 965,804.30
35                Бичиг хэргийн зардал 8,892.50 9,226.40
36                Гэрэл цахилгаан 37,429.40 36,057.80
37                Тїлш, халаалт 592,617.90 565,065.50
38                Тээвэр (шатахуун) 19,569.20 19,473.90
39                Шуудан, холбоо 9,730.40 5,265.60
40                Цэвэр, бохир ус 62,886.00 54,913.60
41                Дотоод албан томилолт 17,762.90 6,156.60
43                Ном хэвлэл авах 11,556.10 5,243.10
44                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,326.10
46                Эд хогшил худалдан авах 6,737.80 6,156.70
50                   Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 6,737.80 6,156.70
52                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 14,347.60 8,543.20
53                Хоол 418,953.80 213,071.30
54                Эм 3,221.10 1,136.50
55                Урсгал засвар 2,611.90 695.30
57                Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 13,164.50 11,308.90
59                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 3,751.10 3,762.20
78                Сургалт, хурал зєвлєгєєний зардал 20,074.40 16,401.60
80                   Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 20,074.40 16,401.60
107       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 746,809.80 456,181.00
116             Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 386,638.40 212,525.30
129                Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 386,638.40 212,525.30
130                   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 236,634.00 116,481.00
135                   Шагнал, урамшил 439.80
136                   Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж 150,004.40 95,604.50
139             Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг 360,171.40 243,655.70
140                Їдийн цай 360,171.40 243,655.70
161    Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 689,443.30
162          Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн їлдэгдэл 689,443.30
163    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 45,880.10
164    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 274,729.00
165 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 17 17
166       Тєсвийн байгууллага 17 17
168       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 1,339.00 1339,00
169          Удирдах ажилтан 49.00 49,00
170          Гїйцэтгэх ажилтан 858.00 858,00
171          Їйлчилэх ажилтан 338.00 338,00
172          ТЄУЇГ-ын ажилтан 15.00 15,00
173          Гэрээт ажилчид 79.00 79,00

Posted in - Боловсрол, соёлын газар | Leave a Comment »

Төсөвт байгууллагуудын 2013 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/13

33 33-1

Posted in 3. Төсвийн байгууллагууд ба төсвийн зардлын зүйл | 1 Comment »

Ховд аймгийн тээвэр автозамын газрын 2013 оны 03 сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/13

11 copy

Posted in - Тээвэр, автозамын газар | 1 Comment »

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгч

Posted by khovdmn on 2013/05/10

Geree baiguulah medegdel 04

Posted in Худалдан авалтын мэдээлэл (урилга, шалгаруулалт, явц, үр дүн) | 1 Comment »

Музей төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Музей төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ.

Posted in Музей | Leave a Comment »

Засаг Даргын Тамгын Газрын төсвийг гүйцэтгэлийн зарлагын тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Засаг Даргын Тамгын Газрын төсвийг гүйцэтгэлийн зарлагын тавдугаар сарын мэдээ.

Posted in - Засаг даргын тамгын газар | Leave a Comment »

Хотын захирагчийн албаны тавдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Хотын захирагчийн албаны тавдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ.

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Хотын захирагчийн албаны дөрөвдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Хотын захирагчийн албаны дөрөвдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Хотын захирагчийн албаны гуравдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Хотын захирагчийн албаны гуравдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны хоёрдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны хоёрдугаар сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны нэгдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Жаргалант сумын захирагчийн ажлын албаны нэгдүгээр сарын төсвийн санхүүжилтийн мэдээ

Posted in Жаргалант сумын захирагчийн ажлын алба | Leave a Comment »

Боловсролын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/06/12

Боловсролын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн тавдугаар сарын мэдээ

Posted in - Боловсрол, соёлын газар | Leave a Comment »

Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн хүснэгт – Хүүхдийн Баянбулаг зуслангийн их засварын ажил

Posted by khovdmn on 2013/06/06

 

1 Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт Хүүхдийн Баянбулаг зуслангийн их засварын ажил
2 Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын  арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)

Нээлттэй тендер шалгаруулалт
3 Төсөвт өртөг 200 000 000 /хоёр зуун сая/ төгрөг
4 Хөрөнгө оруулалтын  төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
5 Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)

Ажил
6 Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.

 • www.e-procurement.mn сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас
 • Зууны мэдээ сонин
 • www.khovd.gov.mn Ховд аймгийн цахим хуудас
 • Олон нийтийн Ховд телевиз
 • Ховдын толь сонин
 • www.tsahimtoli.mn, www.shinetoli.mn Ховдын толь сонины цахим хуудас
 • www.khovdtusuv.wordpress.com Төсвийн ил тод байдлын вэб хуудас
7 Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)

 • Дарга Д.Дэлгэрбаяр – ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • НБ-ийн дарга Г.Нэмэхбаяр – ХААХ-ийн мэргэжилтэн
 • Гишүүн Л.Энхбаяр – Хүүхэд, гэр бүл, хөгжлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • Э.Өлзийхүү – “Хан жаргалант” хоршооны захирал
 • С.Даваасамбуу – Жаргалант сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч
8 Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)

 • Тендерийн нээлтийг 2013 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 03 тоот хурлын тэмдэглэлээр.
 • Тендерийн үнэлгээг 2013 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 03 тоот хурлын тэмдэглэлээр
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг 2013 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны зөвлөмжөөр
 • Дүгнэлтийг 2013 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр тус тус гаргасан байна.
9 Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)

Тендерийн нээлтийг 2013 оны 04 сарын 29-ны 09 цаг 50 минутад ЗДТГ-ын 1 давхар Иргэний танхимд Үнэлгээний хорооны гишүүд, оролцогчдыг төлөөллийг оролцуулан сонирхсон этгээдийг оролцох боломжоор хангаж нээлттэй зохион байгуулав.
10 Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт 
 • “Буянтын боргио” ХХК
 • “Ланз” ХХК
 • “Дрийм ОАЗИС” ХХК
 • “Ховд баганат” ХХК
 • “Ховд ЮХО” ХХК
11 Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)

Тендерт “Буянтын боргио” ХХК шалгарсан. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Рашаант баг 14-14 тоот. Барилгын угсралт, засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Захирал Д.Энхбаяр Утас: 99478588, 99438588
12 Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн Үгүй
13 Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)

14 Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа
15 Хэрэгжиж эхэлсэн огноо
16 Хэрэгжилтийн явц:

… сарын … –ны байдлаар

17 Хэрэгжилтийн  явц:

9-р сарын 17-ны байдлаар

18 Хэрэгжилтийн явц:

11-р  сарын 25-ны байдлаар

19 Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар
20 Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт

 

Posted in Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс | Leave a Comment »

БOЭTөвийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны 4 сарын мэдээ

Posted by khovdmn on 2013/05/20

66-1-236-00035

Posted in Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв | Leave a Comment »

ГХБХБГ-ын 2013 оны 04 сар төсвийн гүйцэтгэлийн зарлага

Posted by khovdmn on 2013/05/20

66-1-236-0003866-1-236-0003766-1-236-0003566-1-236-0003666-1-236-0003366-1-236-0003466-1-236-0003366-1-236-0003266-1-236-0003166-1-236-0003066-1-236-00016

Posted in Газры харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | Leave a Comment »

Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 4 сарын мэдээ 01

Posted by khovdmn on 2013/05/18

66-1-236-0001566-1-236-0001466-1-236-0001366-1-236-00012